nieuws

Zeeland gaat comfort fietsers verbeteren

bouwbreed Premium

De provincie Zeeland gaat het comfort voor fietsers verbeteren. Dit gebeurt onder meer door het overlagen van tegelfietspaden met asfalbeton.

Dit blijkt uit een concept-reactie van de provincie op het Actieplan Fiets Zeeland dat is opgesteld door Grontmij in opdracht van de vervoersregio Zeeland. In de reactie schrijft de provincie dat alles erop zal worden gericht het gebruik van de fiets te stimuleren door extra ruimte voor de fiets te creeren. Daarbij zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande infrastructuur.

Een aanzet tot het aantrekkelijk maken van de fiets als vervoermiddel wordt volgens de provincie al gegeven door de realisering van het Transferium Westerschouwen, waarvoor al een bijdrage van f. 1,25 miljoen is toegezegd.

Reageer op dit artikel