nieuws

Woningbouw Overijssel groeit met 26 procent in een jaar

bouwbreed

In Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle zijn in 1995 60 procent meer woningen gebouwd dan in 1994. De steden namen in 1995 49 procent van de totale woningbouw in de provincie voor hun rekening, in 1994 was dit 34 procent. Het totaal aantal gebouwde woningen in de provincie was in 1995 26 procent hoger dan het jaar er voor. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage Woningbouwlocaties in de grote steden in Overijssel.

“De nieuwe gezamenlijke ontwikkeling van woningbouwlocaties in de grote steden van Overijssel werkt”, aldus een toelichting van Provinciale Staten. De komende jaren wordt het beleid voortgezet. De nadruk komt te liggen op het inlopen van achterstanden in het woningbouwprogramma.

Vijf grote steden

Tot 1999 willen de grote steden gemiddeld 3400 woningen per jaar bouwen, zodat er in 2000 ruim 17.000 nieuwe woningen zijn gebouwd. Voor 1996 verwacht de provincie geen problemen met het woningbouwprogramma. Zo zullen in Enschede “zeer veel woningen (1000 a 2000) in aanbouw worden genomen”, terwijl in Hengelo een “fors aantal woningen zal worden opgeleverd.” Het zelfde geldt voor Almelo, Deventer en Zwolle. “Het aantal afgegeven bouwvergunningen en het totaal aantal in aanbouw zijnde woningen, wijzen ook voor 1996 op een aanzienlijk hogere woningproduktie dan in 1993 en 1994,” aldus de voortgangsrapportage.

De provincie stimuleert de groei van de vijf grote steden. Kleine gemeenten mogen uitsluitend bouwen om te voorzien in de behoeften van de eigen bevolking. Niettemin bleef de woningbouw in de grote plaatsen sterk achter, terwijl de kleine gemeenten te veel bouwden. Hierdoor verhuizen stedelingen op grote schaal naar dorpen omdat ze daar voordeliger uit zijn. Aan deze situatie wordt een eind gemaakt.

Vertragingen

De grote gemeenten krijgen bij het ontwikkelen van woningbouwlocaties met uiteenlopende problemen te maken. Zo is het soms moeilijk om locaties te verwerven vanwege allerlei ingewikkelde procedures die moeten worden gevolgd. Vooral bodemsanering leidt tot jarenlange vertragingen omdat in de meeste gevallen niet duidelijk is of de kosten hiervan voor rekening van gemeente, provincie of rijk komen.

Of het na 1996 ook goed blijft gaan is de vraag. De provincie verwacht onder meer problemen bij het opleveren van grote woningbouwlocaties, bij het uitvoeren van bodemsanering en bij het aanleggen van wegen.

Daling woningzoekenden

Het aantal woningzoekenden in Overijssel daalde licht. In 1993 waren 56.000 mensen op zoek naar een huis, terwijl dit er in 1995 nog 54.000 waren. Deze afname is onder meer te danken aan het gegeven dat veel jongeren liever een woning kopen dan huren. Daar staat tegenover dat in de plattelandsgemeenten juist meer vraag is naar huurwoningen. Het gaat hierbij om jonge mensen die een goedkope woning willen huren. Om aan de vraag te voldoen wil de provincie tot het jaar 2000 circa 5500 goedkope woningen bouwen. “Dat is relatief veel want het totaal aantal nieuwbouwwoningen in die periode zal zo’n 6000 per jaar bedragen”, aldus verklaren Provinciale Staten.

Reageer op dit artikel