nieuws

Wegwerker moet veiligheid betalen met nachtwerk

bouwbreed Premium

Veilig werken aan snelwegen in de Randstad kan bijna niet anders dan in de nachtelijke uren. Wegwerkzaamheden aan verkeersslagaders als de A13, de A20 en de A16, die dit voorjaar worden aangepakt, zullen dan ook allemaal ‘s-nachts en in het weekend plaatsvinden.

Volgens dienstkringhoofd ing. S.P. Berrevoet van Rijkswaterstaat, is het voor zowel weggebruikers als wegwerkers ondoenlijk om onderhoudswerkzaam aan de bewuste wegen overdag aan te pakken. Zo zal op de A20, die vanaf 24 juni van een nieuwe zoab-laag wordt voorzien, twee weken lang van 20.00 uur ‘s-avonds tot 6.00 uur ‘s-ochtends worden gewerkt. Ook op de A13, die vanaf vanavond onder handen wordt genomen, wordt ‘s-avonds en ‘s-nachts gewerkt, en dan nog alleen in het weekend.

Volgens Berrevoets is dit de enige manier. “Het overdag afzetten van dergelijk drukke routes en het verkeer omleiden via B-wegen is vrijwel onmogelijk. De overlast voor de weggebruikers, de wegwerkers en de omwonenden van de alternatieve route is dan te groot. Bij de A20 hebben we wel gekeken naar de mogelijkheid om slechts een gedeelte van de weg af te sluiten. Maar dit komt de veiligheid niet ten goede en ook de kwaliteit van het geleverde werk is minder.”

Daling aantal files

Berrevoet voegt eraan toe dat het aantal files als gevolg van wegwerkzaamheden de afgelopen jaren relatief is afgenomen. “Tien jaar geleden was 30 procent van de files het directe gevolg van werken aan de weg. Nu is dat gedaald naar 10 procent.”

De A20 zal over een lengte van ruim vier kilometer (tussen Maassluis en Vlaardingen) worden aangepakt. De bestaande asfaltlaag wordt gefreesd, waarna een nieuwe onderlaag en en een zoab-deklaag worden aangebracht. De geraamde kosten bedragen f. 2,5 miljoen. Vorige week werd het werk aanbesteed. Komende week zal de gunning plaatsvinden.

Reageer op dit artikel