nieuws

Voorlichting over kansen Tsjechische bouwmarkt

bouwbreed

De groeiende economie van Tsjechie biedt kansen voor Nederlandse bouwtoeleveranciers, aannemers en architecten.

Deze kansen komen aan de orde op een voorlichtingsmiddag van het Export Platform-VROM, donderdag 30 mei 1996, tijdens het bezoek van een vijftien man sterke delegatie van Tsjechische aannemers en architecten. De bijeenkomst is bestemd voor bouwtoeleveranciers, aannemers, consultants, architecten, po-ontwikkelaars en installatiebedrijven. Op vrijdagochtend 31 mei wordt een mini-beurs annex bedrijven-matching georganiseerd.

Na een dieptepunt in de periode 1991-1993 zit de Tsjechische economie weer in de ‘plus’, aldus het Export Platform. De komende jaren worden groeicijfers van 4 tot 6 procent op jaarbasis verwacht. Er is een groeiende binnenlandse vraag naar hoogwaardige bouwprodukten en -diensten. In de bouw zijn de kwaliteit van de produkten en het produktie-proces nog voor verbetering vatbaar en heeft men het werken in een ‘vrije markt’ nog niet volledig onder de knie. Daarom bestaat behoefte aan samenwerking.

Tijdens de voorlichtingsmiddag wordt informatie verschaft over de omvang van de Tsjechische bouwmarkt en de vooruitzichten in de nabije toekomst. Verder zullen de voor- en nadelen van joint ventures, ‘green field’ bedrijven en het werken via importeurs besproken worden, evenals de certificeringseisen waaraan bouwmaterialen in Tsjechie moeten voldoen. Het Ministerie van Economische Zaken/SENTER zal uiteenzetten hoe de Nederlandse overheid vanaf 1997 het bouwbedrijfsleven zal gaan ondersteunen in Tsjechie. Uitgebreid wordt ingegaan op de ervaringen die Nederlandse bedrijven in de afgelopen jaren hebben opgedaan in Tsjechie.

Inl.: ir. Henk Rieff, Export Platform VROM, fax 070 339 1325.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels