nieuws

Vol verwachting wordt gekeken naar hsl-besluit Vlaanderen

bouwbreed Premium

Vol verwachting wordt in Den Haag en Brabant gekeken naar het besluit dat de Vlaamse deelregering vandaag zal nemen over de hsl over Vlaams grondgebied. Gaat het aansluiten op het voorkeurstrace van minister Jorritsma via Breda of overschrijden de Belgen de grens bij Roosendaal.

De Vlamingen hebben altijd een voorkeur gehad voor het haven-trace via Roosendaal. Wie op de kaart kijkt, zal zich daar niet over verwonderen. De lijn wordt over Belgisch grondgebied veel korter en dus goedkoper voor de toch al armlastige Belgische Spoorwegen.

Ondanks het feit dat Nederland met een zak geld loopt te rammelen, waar naar verluidt zo’n f. 700 miljoen in zit, ter medefinanciering van de aanleg in Belgie, komt de Belgische spoorwegen daar niet mee uit als voor de E-19 variant wordt gekozen, dus via Breda. Die voorkeur zou ruim f. 1,3 miljard duurder uitkomen.

Belgische Spoorwegen-topman Schouppe heeft dan ook al laten weten dat als die keuze wordt gemaakt, Nederland met aanzienlijk meer geld over de brug zal moeten komen. Gezien de problemen die Jorritsma nu al heeft met extra geld voor het aanpakken van knelpunten ten zuiden van Rotterdam, zit dat er echter nauwelijks in.

Mogelijkheid

Toch is er nog een andere mogelijkheid, die door Schouppe als een konijn uit de hoge hoed is getoverd: de IJzeren Rijn. Deze goederenspoorlijn van Antwerpen naar het Roergebied, die al jaren in onbruik is, loopt voor een gedeelte door Limburg.

De begeerde spoorlijn zou ke dienen als wisselgeld voor de door Nederland gewenste hsl-keuze. Ondanks dat deze lijn een concurrent kan worden van de Betuwelijn lijkt Nederland welwillender te staan tegenover deze Vlaamse wens. Voor wat hoort wat.

De Vlaamse regering staat nu voor een moeilijke keuze. Weliswaar hebben zowel de provincie als de stad Antwerpen zich uitgesproken voor het E19-trace, maar Vlaanderen weet heel goed dat het te maken zal krijgen met een massaal volksprotest. Die is tegen de “Hoge Schuldentrein”, zoals de Hoge Snelheidstrein daar genoemd wordt, omdat die door achtertuinen en natuurgebieden gaat rollen. Burgers hebben al meer dan 21.000 bezwaarschriften ingediend en verscheidene protestacties gehouden.

Partij-breed

In de gemeenten ten noorden van Antwerpen wordt het protest partij-breed gedragen. Het zijn vooral de christen-democraten die daar de scepter zwaaien. De Vlaamse minister-president Luc van den Brande en vier andere ministers behoren tot die bloedgroep.

Binnen de socialistische coalitiepartner SP met vier ministers is ook verdeeldheid. Sommige SP-kopstukken willen een punt zetten achter het “onrendabele” hst-po en de aanleg uitstellen tot na het jaar 2005.

Reageer op dit artikel