nieuws

Van Miert ziet niets in Europees bureau mededingingsbeleid

bouwbreed

Europees commissaris voor concurrentiezaken Karel van Miert verwerpt Duitse plannen om een Europees bureau voor mededingsbeleid op te richten. Een dergelijk instituut, vergelijkbaar met het Duitse Bundeskartellamt, haalt volgens hem te veel belangrijke bevoegdheden weg bij de Europese Commissie.

De Duitsers vinden dat de Europese Commissie te vaak politiek getinte besluiten neemt. De commissie zou haar oren ook teveel laten hangen naar lidstaten die hun nationale industrie willen blijven steunen. Van Miert en zijn ambtenaren nemen volgens de Duitse regering op grond daarvan soms beslissingen die bepaalde, vooral zuidelijke, lidstaten bevoordelen.

Tijdens de eerste onderhandelingen over de herziening van het Verdrag van Maastricht, eind maart in Turijn, kwam Duitsland daarom met het voorstel voor een onafhankelijk agentschap dat de bestaande fusie- en concurrentiewetgeving moet controleren.

Van Miert zegt dat de controle op de interne markt in eerste instantie een aangelegenheid is van de Europese Commissie. “Dat is een van de belangrijkste pijlers waarop Europa rust. Dan haal je dat niet weg bij het uitvoerend orgaan van de Europese Unie, de commissie.” Verder voorziet hij grote vertaalproblemen. “In Brussel ke we dat makkelijker erbij doen.”

De Eurocommissaris meent verder dat een anti-trustagentschap niet efficient kan functioneren. “Ook daar moeten lidstaten natuurlijk weer politieke vriendjes neerzetten. Verder duurt het zeker tot 2010 voordat een besluit valt over de vestigingsplaats van zo’n instituut.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels