nieuws

Symposium over waterbouwkunde en ecologie

bouwbreed Premium

In de aula van de Technische Universiteit Delft vindt op 21 mei 1996 het symposium ‘Natuurlijk waterbouw!’ plaats. Met het symposium willen de organisatoren laten zien dat samenwerking tussen waterbouwkundigen en ecologen, die vaak lijnrecht tegenover elkaar staan, wel degelijk kan leiden tot zowel waterbouwkundig als ecologisch verantwoorde oplossingen.

Tijdens het symposium zal onder meer informatie worden gegeven over het toepassen en ontwikkelen van nieuwe milieuvriendelijke materialen (bijvoorbeeld matten van geotextiel) en aangepaste waterbouwkundige constructies in met name rivieren.

Aan de hand van een case-study zal onder andere worden uitgelegd hoe in de Donau rekening is gehouden met de natuur bij het in toom houden van de hoogwaterstand. Verder zullen de constructieve aspecten worden behandeld van de aanpassingen van de Waal aan de wensen van de scheepvaart.

Het symposium wordt gehouden ter gelegenheid van het derde lustrum van het Waterbouwdispuut, de studievereniging van waterbouwkunde-studenten aan de faculteit Civiele Techniek.

Inlichtingen: Waterbouwdispuut, telefoon 015-2785437.

Reageer op dit artikel