nieuws

Stakingsuitkering vooralsnog volledig onbelast

bouwbreed

Werknemers die uit de weerstandskas van hun vakbond een stakingsuitkering hebben gekregen, hoeven daarover geen inkomstenbelasting te betalen. Ook de heffing van premies volksverzekeringen hierover blijft achterwege.

Staatssecretaris Vermeend van Financien zal dit beleid vooralsnog voeren voor de jaren 1995 en 1996. Hij beraadt zich over meer bestendig beleid.

Aanleiding voor de tijdelijke vrijstelling is een arrest van 11 oktober vorig jaar van de Hoge Raad. Die besliste in een proefproces dat de Belastingdienst vanaf 12 februari 1977 ten onrechte loonbelasting heeft geheven over stakingsuitkeringen. Dat gebeurde met de beste bedoelingen en medewerking van de bonden. De loonbelasting zou voorkomen dat stakers na afloop van het kalenderjaar allemaal een aangifteformulier voor de inkomstenbelasting zouden moeten invullen met als aanvullend inkomen de stakingsuitkering.

De Hoge Raad oordeelde dat de uitkering bij werkstakingen beslist geen periodieke uitkering vormt waarover loonbelasting kan worden geheven.

Reageer op dit artikel