nieuws

Stadsuitbreiding van Zandvoort blijft uit

bouwbreed

De gemeente Zandvoort breidt het aantal hotels en recreatieve voorzieningen langs de kustlijn niet uit. Wel worden de flats langs de boulevard in de toekomst vervangen door nieuwe woningen. Delen van het Palacehotel en het Dolfiram aan de Midden Boulevard worden gesloopt. Dit staat in de doelstellingennota van de structuurschets Zandvoort die dinsdag werd gepresenteerd.

Het bebouwde gebied zal niet worden uitgebreid, zo blijkt uit de nota. “Dit betekent intensivering van de bebouwde kom: verdichting, invullen van open plekken, verbetering en vervanging van woonbebouwing en creatieve oplossingen als dakwoningen op bestaande flatgebouwen, als deze leiden tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.” In de nota wordt verder de vernieuwing van recreatieve voorzieningen aangekondigd in het centrum en rond het NS station van de gemeente. Deze worden ontwikkeld in combinatie met woningbouw.

Volgende maand zal de gemeenteraad zich over de nota buigen. Duidelijk is dat de oude binnenstad van de badplaats in ieder geval niet mag worden aangetast. Daarom wordt bijvoorbeeld het aanbod van winkels alleen in de randgebieden uitgebreid. De nota gaat uit van een “zorgvuldige aanpassing van nieuwe bebouwing aan de maat, schaal en ritmiek van de omgeving in de beeldbepalende delen van het centrum.” Nieuwbouw wordt aangepast aan de oude bebouwing zodat de sfeer van de badplaats gehandhaafd blijft.

In de nota wordt veel aandacht besteed aan het groen in en rond de badplaats. Zo worden parken aangelegd en ook krijgen de duinen betere paden. De bedoeling hiervan is dat de natuurfuncties worden beschermd. Ten behoeve van de natuur wordt het bedrijventerrein Zandvoort-noord niet uitgebreid.

“Uitgangspunt voor de structuurschets is dat het een duidelijk beeld geeft van geheel Zandvoort, met alle elementen en gebieden die voor bewoners, bezoekers en bedrijfsleven belangrijk zijn en waarbij zowel de goede als de minder goede kanten zijn belicht,” aldus een toelichting op de nota.

Reageer op dit artikel