nieuws

Spinnen

bouwbreed

Staatssecretaris Tommel moet achter het spinnewiel. Dat kan worden gesteld, nu het gisteren in deze krant gepubliceerde prognosemodel zo’n sombere toekomst schetst voor de corporaties.

Waar de nadruk in het politieke debat over de volkshuisvesting met name lag op de slechte positie van de huurders en zorgen over de betaalbaarheid, blijkt nu opeens dat ook de sociale verhuurders het op eigen kracht niet redden. Daarmee wordt een veelgeponeerde stelling, als zouden corporaties bulken van het geld, naar de prullenbak verwezen. De als financieel zeer degelijk te boek staande corporaties zijn veel minder draagkrachtig dan algemeen werd aangenomen.

Dat betekent nogal wat voor een sector, die bestaat bij de gratie van geleend geld. Waar private financiers tot nog toe blindelings hun geld tegen gereduceerde tarieven investeerden in de corporaties, zal men zich na het bekend worden van de uitkomsten van het prognosemodel nog eens achter de oren krabben.

Snel ingrijpen van staatssecretaris Tommel is absoluut noodzakelijk om het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de corporaties te houden. Omdat de weg van de hogere huurstijgingen gezien het huidige politieke klimaat niet begaanbaar is, rest geen andere oplossing dan de beurs trekken. Het spinnen van een nieuwe financiele draad tussen rijk en corporaties vergt immers een kleiner offer, dan het offer dat moet worden gebracht als de sociale sector zijn kredietwaardigheid verliest. De schade voor minister Zalm zal in dat geval namelijk vele malen groter zijn.

E.H.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels