nieuws

Sontpo zorgt voor minder geluidoverlast

bouwbreed

Het Sontpo leidt totaal gezien tot een reductie van de geluidsoverlast aan land, althans aan Deense zijde. Dat concludeert bouwheer AS entresundsforbindelsen aan de hand van berekeningen die zijn uitgevoerd als gevolg van de wetgeving rond het po.

Bewoners van huizen bij de aanleg van de op de Sontbrug aansluitende verkeersvoorzieningen aan de Deense kant van het po ke een pakket geluidisolerende maatregelen tegemoet zien. Het aantal woningen dat moet worden geisoleerd is zo’n 61, terwijl totaal gezien voor de stad de geluidoverlast wordt teruggebracht. Dat komt volgens de maatschappij omdat de rail- en wegverbindingen worden ingegraven en gedeeltelijk worden overdekt dan wel door tunnels worden geleid.

Daarnaast worden geluidwallen en schermen geplaatst, terwijl een deel van het zware verkeer straks niet meer door de binnenstad hoeft. Als norm voor de bewoners geldt een maximaal geluidsniveau van 55 dB(A) in het geval van autoverkeer en 60 dB(A) voor degenen die alleen te maken krijgen met lawaai van treinen.

De aansluitende voorzieningen aan Deense zijde, waarmee drie jaar geleden een begin is gemaakt, vergen circa f. 1,5 miljard op basis van het prijsniveau van 1990 en moeten in augustus 1998 gereed zijn. Aan Zweedse zijde wordt circa f. 400 miljoen geinvesteerd. Hier is men pas in 1995 begonnen en de oplevering volgt in 2000, als ook de eigenlijke Sontverbinding volgens het bouwschema in gebruik kan worden genomen.

Reageer op dit artikel