nieuws

Samenwerking in Amsterdamse ‘New Deal’ krijgt geen vervolg

bouwbreed

Er zijn geen concrete plannen om het samenwerkingsverband New Deal voort te zetten na de bouw van circa 2000 woningen op de Amsterdamse schiereilanden Borneo en Sporenburg. De samenwerking was opgezet voor dit project en krijgt geen voortgang in andere bouwplannen. A. Mulder, de directeur van New Deal, is zeer te spreken over de samenwerking tussen de betrokken partijen, maar ondertussen hebben verschillende corporaties een eigen ontwikkelingspoot opgezet. Hierdoor is de kans op een vergelijkbaar po klein.

Volgens Mulder is het niet voor 100 procent uitgesloten dat er een vergelijkbaar po komt.

New Deal werd in 1992 opgericht met als doel op Borneo en Sporenburg een woonwijk te bouwen. Het samenwerkingsverband bestaat uit de corporaties De Doelen, Onze Woning en Eigen Haard en uit de bouwondernemingen Coop Bouwbedrijf Moes, Intervam Noordwest en MUWI. Op Borneo/Sporenburg worden zowel koopwoningen als sociale huurwoningen gebouwd.

Vandaag wordt de eerste paal voor de nieuwbouw geslagen. Het gaat hierbij om de bouw van 250 woningen. Inmiddels is duidelijk dat de huizen zeer in trek zijn. Een groot aantal is reeds verkocht terwijl op andere woningen een optie rust.

Vorig jaar ontstonden problemen omtrent de uitvoering van het bouwpo. Oorspronkelijk ging New Deal ervan uit dat er een bouwfase zou komen waarin alle woningen werden gebouwd. Later werd besloten om eerst een ‘proeftuin’ te bouwen die bestaat uit 250 woningen. Adriaan Geuze ontwierp het stedebouwkundig plan voor het po. Daarnaast zijn er nog elf andere architecten bij betrokken en bedacht New Deal-directeur A. Mulder, het plan om de woningen op de kop van het schiereiland zodanig te ontwikkelen dat de kopers medezeggenschap krijgen in de afwerking van het interieur.

Proeftuin

Mulder: “Deze eerste fase is bedoeld als een proeftuin, om na te gaan of het mogelijk is woningen voor een goede prijs/kwaliteitsverhouding te ontwikkelen op basis van de door het stedebouwkundig plan voorgeschreven dichtheid.” Na oktober vorig jaar moesten nog tien plannen besteksklaar worden gemaakt, terwijl bij verschillende plannen het definitieve ontwerp nog niet rond was.

Een probleem dat zich hierbij voordeed was dat de plannen door een tekenbureau, een, kostendeskundige, een constructeur en een installatiedeskundige moesten worden bewerkt. “Deze trechterconstructie is ooit bedacht vanuit het realiseren van 1500 woningen als een bouwstroom binnen relatief korte tijd”, aldus Mulder. “Het is nu gebleken dat zo’n constructie niet werkt voor een proeftuin.”

Al voordat de eerstebouwfase is begonnen is duidelijk dat volgende fasen moeten worden bijgestuurd. Mulder: “Het voorbereidingsproces moet nadrukkelijk worden veranderd, wil het plan ooit in zijn geheel van de grond komen. Naast de huidige aanpak waarbij de architect actief is tot en met het definitief ontwerp, waarna het plan wordt uitgewerkt door het tekenbureau, zal nagegaan moeten worden of het wellicht verstandiger is architecten hun ontwerp volledig uit te laten werken.”

Reageer op dit artikel