nieuws

Rotterdam stoot 36.000 woningen af om tekort stadsvernieuwing te saneren

bouwbreed Premium

De gemeente Rotterdam gaat oude stadsvernieuwingsschulden versneld saneren door 36.000 stadsvernieuwingswoningen in eigendom over te dragen aan negen corporaties.

De woningen worden al geruime tijd door de corporaties beheerd, maar waren nog steeds eigendom van de gemeenten. Rotterdam betaalt voor de overname een bruidsschat van in totaal f. 117 miljoen als bijdrage in de exploitatiekosten.

Dankzij deze transactie, die met terugwerkende kracht tot 1 januari 1994 zal plaatsvinden, behaalt de gemeente tussen 1994 en 2003 een voordeel van f. 111 miljoen. Daarnaast verkoopt Rotterdam nog eens 1000 woningen, deels aan corporaties en deels aan derden. Dit moet tenminste f. 15 miljoen opleveren, dat ten goede komt aan het gemeentelijk stadsvernieuwingsfonds.

Erfenis

De betreffende 37.000 woningen zijn nog een erfenis van 22 jaar stadsvernieuwingsbeleid. Sinds de start daarvan in 1974 onder leiding van voormalig wethouder Jan van der Ploeg heeft de gemeente Rotterdam ongeveer 100.000 woningen, winkels en bedrijfspanden in de oude wijken opgekocht voor renovatie of sloop en vervangende nieuwbouw.

De woningen zijn na aankoop in beheer gegeven aan de negen zogenoemde stadsvernieuwingscorporaties in Rotterdam. De bedoeling was dat zij ook het eigendom zouden krijgen, maar voor 37.000 woningen is dat nog niet gebeurd.

De exploitatie van deze woningen wordt betaald uit de kostenplaats stadsvernieuwing (KPSV). Per 1 januari 1994 had die een negatief saldo van f. 200 miljoen. Om dit fonds weer op orde te krijgen staat er jaarlijks een bedrag van f. 39,4 miljoen op de begroting. Daardoor zou het fonds pas in 2003 uit de rode cijfers zijn. Door de overdracht loopt de jaarlijkse bijdrage van f. 39,4 miljoen nu al af in 2000. De voorstellen worden in juni in de gemeenteraad behandeld.

Gerenoveerd

Van de betreffende 36.000 woningen zijn er 22.000 reeds op hoog niveau gerenoveerd. De overige 15.000 betreffen aangekocht onverbeterd bezit. Daarvan zitten er 9000 in de stadsvernieuwingsprogramma’s voor de komende jaren. Daarvoor is dus subsidie gereserveerd.

De resterende 5000 woningen zullen door de corporaties voor eigen rekening en risico worden opgeknapt.

Reageer op dit artikel