nieuws

Reorganisatie krijgt geen steun bonden Verlies Habo noopt directie tot ontslagen

bouwbreed Premium

De Habo zit diep in de problemen. De aannemer, die nog steeds in handen is van de gemeente Den Haag, wordt gereorganiseerd om het financieel weer gezond te maken. Het uiteindelijke doel blijft verkoop. Voor de gemeentelijke onderneming bestaat veel belangstelling. Zelfs vanuit Belgie heeft zich al een koper gemeld.

Slankere holding, meer verantwoording bij de werkmaatschappijen en zakelijker werken zijn de drie kernpunten waar de reorganisatie om draait. Als een erfenis uit het verleden zit de huidige directie van de Habo opgescheept met een verouderde organisatiestructuur. “De holding is te zwaar. Het lijkt meer op een waterhoofd,” zegt een van de betrokkenen. Onder de holding functioneren Habo GWW, Habo Bouw en Vastenhaag.

Om te komen tot een betere organisatie besloot de Habo vijftig arbeidsplaatsen te schrappen. Unaniem verwezen de vakorganisaties het plan naar de prullenbak. Op de gisterenmiddag gehouden bijeenkomst met or, vakbonden en directie lag een plan voor om tussen 15 a 20 mensen te ontslaan. “Ook dat is onacceptabel,” zegt Jan Franken, districtsbestuurder van de Bouw- en Houtbond FNV, krachtig. “De gepresenteerde plannen tonen weinig over de werkgelegenheid op langere termijn.”

Zijn collega van het CNV, Tjeerd Hiddema mist eveneens een visie op de toekomst.”We hebben de directie teruggestuurd om hun huiswerk nog eens te doen, want we gaan niet akkoord met ontslagen. Midden volgende week is er weer overleg.”

De commissarissen

Voor directeur Bert Goeree van de Habo zijn de ontslagen absoluut noodzakelijk. “Ik kan zo f. 1,5 miljoen aan vaste lasten besparen. Volgende week gaan we weer verder praten. Maar ik kom dus niet met een plan waarin nul ontslagen staan. Overigens als ik de sanering bij mijn aantreden begin 1994 had gedaan, dan waren de gevolgen voor het personeel veel groter geweest.”

Zijn commissarissen steunen hem geheel. “De algemene kosten zijn in relatie tot de inkomsten van de onderneming te hoog. Om daar wat aan te doen, moet de overhead naar beneden,” is de reactie van Jaap Mortier, president commissaris van de Habo NV. “Het verlies zal moeten worden omgebogen.” Hetgeen zonder meer wordt beaamd door Peter Noordanus, commissaris en wethouder van Den Haag. Hij stelt in een korte reactie dat van verkoop nu nog geen sprake is. Nog steeds bestaat namelijk de mogelijkheid om de onderneming, die niet tot de kernactiviteit behoort van de gemeente, te verkopen aan een marktpartij. Noordanus: “Er is gekeken naar de verkoop van Habo, maar eerst zal de organisatie weer gezond moeten zijn.”

Mortier: “De sanering doen we zelf en niet in samenspraak met een partij die de onderneming wil overnemen. We verkopen de Habo niet aan de hoogst biedende, maar aan een partij die de continuiteit en de werkgelegenheid waarborgt.”

Voor de onderneming, die zeer goed ingevoerd is in de Haagse bouwmarkt, bestaat volgens betrokkenen genoeg belangstelling. Luc Neyrinck, directeur Besix, heeft zonder meer belangstelling voor de Habo. “We werken al samen in Amsterdam en bij de realisatie van een sportcomplex. Zie dat als een verlovingsperiode.”

Het verleden

Het verleden blijft de Habo dus achtervolgen. Als gevolg van blunders bij projectontwikkeling begin jaren negentig en een affaire met VHS, is de onderneming anno 1996 nog steeds niet in staat om het hoofd boven water te houden. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de laatste jaren alleen maar verlies is geleden. Over 1995 weigert Goeree aan te geven hoe groot het verlies was. “Het was aanzienlijk. Maar door de reorganisatie moeten dit jaar rond de nul uitkomen en over 1997 maken we weer winst.”

Om de onderneming in 1998 te verkopen?

Goeree: “Om in dat jaar nog meer winst te maken.”

Reageer op dit artikel