nieuws

Rekenkamer positief over verloop bruteringsoperatie

bouwbreed

De bruteringsoperatie in de sociale huursector wordt financieel goed begeleid. Bovendien wordt gewerkt met betrouwbare gegevens. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het gisteren gepubliceerde rapport ‘Balansverkorting volkshuisvesting; uitvoering bruteringsoperatie’.

In het kader van de brutering wordt f. 36,8 miljard aan subsidieverplichtingen van het rijk aan corporaties, weggestreept tegen een bedrag van f. 26,6 miljard rijksleningen. Sinds mei 1994 loopt deze operatie; de afwikkeling zal nog tot in het jaar 2000 gaan duren.

De Rekenkamer heeft onderzocht hoe betrouwbaar de systemen en gegevens zijn, waarmee het ministerie van VROM in het kader van de brutering werkt. Het belang is evident, omdat er veel geld mee is gemoeid: eind 1995 was er bijvoorbeeld al f. 10,2 miljard aan voorschotten uitgekeerd.

In het algemeen is de Rekenkamer positief over hetgeen zij heeft aangetroffen. Er zijn nog enkele problemen, onder andere met de beveiliging van het systeem waarmee de subsidies, leningen en rentes worden berekend, maar desondanks wordt het vertrouwen uitgesproken dat een goed financieel beheer binnen handbereik ligt.

Dat blijkt ook wel uit de afwijkingen die er bij de afrekening tussen rijk en corporaties mogelijk zijn. In een eerder onderzoek stelde eerder stelde de Rekenkamer nog dat de voorschotten hoogstens f. 315 miljoen ke afwijken van het verschuldigde bedrag. Nu blijkt dat dit naar alle waarschijnlijkheid beperkt kan blijven tot f. 79 miljoen. “De Rekenkamer vindt dat dit laatste bedrag binnen redelijke grenzen blijft.”

Reageer op dit artikel