nieuws

Rechter: dwangsom asbestafval terecht

bouwbreed Premium

Het provinciebestuur heeft het Rotterdamse bouw- en sloopafvalbedrijf Recycling Kombinatie terecht een dwangsom van een miljoen gulden opgelegd. Dit heeft rechter E. Berg van de Raad van State vrijdag bekend gemaakt.

Volgens het provinciebestuur verwerkt Recycling Kombinatie bouw- en sloopafval waar asbest in zit. De provincie wil dat het bedrijf beter daarop gaat controleren. De Recycling Kombinatie vroeg bij de Raad van State om schorsing van de dwangsombeschikking.

Dit verzoek is voor een klein deel toegewezen. Recycling Kombinatie mag partijen asfaltafval laten passeren op de wijze waarop het bedrijf dat al deed. Want in dit wegenafval zit geen asbest. De andere hoeveelheden bouw- en sloopafval moeten beter gecontroleerd worden op straffe van een dwangsom.

Gebroken bouw- en sloopafval wordt aan wegenbouwers verkocht als verhardingsmateriaal. De provincie pakte Recycling Kombinatie aan omdat op de begraafplaats Oud-Kralingen paden zijn opgehoogd met puingranulaat waarin asbest voorkomt. Dit granulaat kwam van de Recycling Kombinatie, aldus de provincie. Asbest komt voor in oudere rioleringen, ontluchtingspijpen, wandplaten en dakbedekkingen. Ook zit vaak asbesthoudend materiaal verstopt in betonnen elementen.

Het provinciebestuur erkent dat het zeer duur is om het kankerverwekkende asbest van ander sloopafval te scheiden. Volgens provinciewoordvoerder R. Peters kan het dan ook haast niet anders dan dat er flinke ladingen asbesthoudend sloopafval de puinbreker in gaan om als granulaat te worden hergebruikt in de wegenbouw. Directeur W. van Bentum van Recycling Kombinatie erkent dat het moeilijk en kostbaar is om asbest te scheiden. Maar volgens zijn zeggen is de hoeveelheid asbest die er doorheen glipt minimaal. Nederland telt 140 puinbreekbedrijven.

Reageer op dit artikel