nieuws

PTT Vastgoed mogelijk de reddende engel voor Wilma

bouwbreed Premium

Naar het zich laat aanzien zal PTT Vastgoed, de onroerend goed dochter van KPN, huurder gaan worden van het nog te bouwen kantorencomplex Maanplein, een po van Multi Vastgoed en Wilma Vastgoed. Het betekent dat de komende jaren aan de rand van Den Haag voor circa 60.000 vierkante meter gerealiseerd zal gaan worden. Het is ongeveer het enige lichtpuntje voor Wima, dat zwaar is gehavend door de Duitse bouwcrisis en in Nederland kampt met stagnatie.

Er is een ware rondedans van poontwikkelaars aan de gang, die in Den Haag voor de PTT willen gaan bouwen. Grote ontwikkelaars en financiele instellingen hebben locaties in de Residentie verworven die men aan KPN wil slijten. Het duo Multi en Wilma is er na drie jaar eindelijk in geslaagd het voormalige Philips-complex in het troosteloze Haagse industriegebied Binckhorst te verhuren aan de PTT. Hoewel het definitieve contact nog moet worden getekend, gaat Wilma er van uit dat eind dit jaar kan worden begonnen met de aanleg. Het behelst de investering van circa f. 300 miljoen.

Op de gisteren gehouden persconferentie over de jaarcijfers ’95 in Antwerpen is Wilma-topman Luud Maas uiterst vaag over hoe hij PTT Vastgoed over de streep heeft getrokken. “Niet met de bouw, want dat is een afgeleid produkt”, stelt hij. “Door het hebben van de beste locatie en plan krijg je PTT Vastgoed als klant. De dealstructuur is eveneens uiterst belangrijk. Je moet met gunstige markthuurprijzen komen en de looptijd van het huurcontract is van belang, omdat de PTT een uiterst flexibele organisatie is.”

Deze opsteker kan Wilma best gebruiken. Het levert voor het uitvoerende bouwbedrijf, dat na het Haagse Stadhuis geen mega-bouwklussen meer heeft gehad, weer jaren werk op. Zonder cijfers te noemen meldde Maas dat de omzet in utiliteitsbouw over 1995 redelijk in de pas had gelopen. Net als zijn concurrenten klaagt hij over de lage marge. Maar zonder scrupules gaf hij toe daar ook gebruik van te maken. “We schakelen rustig andere aannemers in die bewust onder de prijzen duiken. Wilma Vastgoed, onze Nederlandse ontwikkelaar, is vrij in het zoeken van aannemers. Als de concurrentie goedkoper is dan Wilma Bouw dan bouwen die dat. Ook al houd ik zo het systeem van de te lage prijzen in stand.”

Nederland

Het verlies van f. 6 miljoen komt geheel voor rekening van Duitsland. De Nederlandse activiteiten waren zonder uitzondering winstgevend. Door de lange bouwstaking, de vorst en planvertraging bleef de omzet in de woningbouw wel achter. Er werden 3700 sociale en vrije sector woningen gebouwd, dat is 400 minder dan over 1994.

Over de toekomst in het segment Nederlandse woningbouw maken Maas en de zijnen zich geen zorgen. De onderneming zegt posities te hebben om na 1997 15.000 woningen te gaan realiseren. “Onze potentie in de Vinexgebieden is erg groot doordat we veel samenwerken met gemeenten. We lopen gemeenten niet voor de voeten. Overigens had ik niets liever gehad dan dat de gemeenten de gronden hadden gekocht,” zegt Maas, die signaleert dat de appartementenbouw in vooral grote steden als Rotterdam het moeilijk hebben.

Reageer op dit artikel