nieuws

NVOB experimenteert met Melkert-banen in de bouw

bouwbreed

Het NVOB gaat experimenteren met zogenoemde Melkert-banen in de bouwsector. In Leeuwarden is gisteren het eerste subsidiecontract ondertekend.

Het Leeuwarder bouwbedrijf De Lang BV heeft de primeur van de eerste Melkert Experiment baan in de bouw. In totaal ke 20 werklozen uit Leeuwarden een dergelijke baan krijgen.

Het experiment zit hem erin dat het NVOB de eis heeft losgelaten dat alleen geschoolden een baan ke krijgen in de bouw, zoals was afgesproken binnen BouwVakWerk. Dit is gebeurd in het belang van het experiment.

Tot nu toe werd die eis gesteld, omdat de bouw nauwelijks mogelijkheden zag om additioneel uitvoerend werk te scheppen voor ongeschoolden. Voor zover ongeschoolde werklozen in het normale bouwproces zouden meedraaien, zou dat ten koste gaan van reguliere arbeid. Bovendien zou het de arbeidsproduktiviteit en de kwaliteit negatief ke beinvloeden.

Onderkant

“We hebben afgesproken in BouwVakWerk dat we zullen kijken wat we aan de onderkant van de markt ke doen. De nu in dienst tredende werklozen zullen in eerste instantie worden ingezet op opruimingswerkzaamheden, bijvoorbeeld het gescheiden houden van afval op bouwplaats en werf. Dan wordt bekeken of ze geschikt zijn en zin hebben om permanent in de bouw te komen werken. Als dat zo is, dan wordt alsnog gelegenheid geboden om om te scholen. Dan wordt gekeken of ze de vakopleiding ke instromen”, zo zegt de Friese NVOB-secretaris Jan Bits.

De banen in Leeuwarden zijn het resultaat van overleg tussen de gemeente Leeuwarden, Arbeidsvoorziening, het NVOB en BouwVakWerk.

Opgeroepen

Het NVOB heeft zijn lidbedrijven opgeroepen om nieuw werk te creeren voor Leeuwarder uitkeringsgerechtigden. De nieuwe banen vormen een onderdeel van de 300 banen die in Leeuwarden ontwikkeld worden met inzet van een loonkostensubsidie van maximaal f. 18.000 per jaar.

Met behulp van de loonkostensubsidie wordt werk uitgevoerd dat nu blijft liggen, maar wel van belang is voor de bedrijfsvoering. Daarnaast gaat het om werk dat nieuwe bedrijfsontwikkeling bevordert en lonend maakt.

“Daarbij wordt gedacht aan mogelijkheden in de sfeer van onderzoek en ontwikkeling. Dan praat je dus niet over Bouw-cao-personeel, maar over uta-personeel”, aldus Jan Bits.

Bouwbedrijf Lang heeft nu als eerste bouwonderneming een werkloze Leeuwarder een baan aangeboden in het kader van de Melkert-regeling. Gisteren hebben de directie van de onderneming en wethouder De Haan-Laagland het eerste subsidiecontract ondertekend.

Reageer op dit artikel