nieuws

Noren introduceren ‘ecoprofiel voor gebouwen’

bouwbreed Premium

In Noorwegen heeft een door de overheid ingestelde commissie gewerkt aan een zogenoemd ‘ecoprofiel voor gebouwen’. Het resultaat van de ruim anderhalf jaar geleden verstrekte opdracht is nu overhandigd aan milieuminister Thorbjentrn Berntsen.

Het profiel moet als instrument gaan dienen bij de beoordeling van het gezondheidsaspect van een gebouw, zowel voor wat betreft de effecten op het binnenklimaat als op het milieu in het algemeen. Bij elkaar omvat het ecoprofiel zo’n 150 parameters, die een meer nauwkeurig beeld omtrent het milieumatige gehalte van een gebouw moeten opleveren dan de diverse rapporten die tot nu toe worden gehanteerd door makelaars en bouwondernemers.

De parameters van het ecoprofiel belichten vier aspecten: energieverbruik, binnenklimaat, verontreiniging en buitenklimaat. In de twee laatste gevallen gaat het om respectievelijk de uitstoot van milieugevaarlijke stoffen en bijvoorbeeld de verkeersintensiteit in de omgeving. Het klassificatieinstrument dient er ondermeer aan bij te dragen, dat bij vastgoedtransacties het ongedocumenteerde gebruik van verkoopargumenten als ‘groen’ en ‘milieuvriendelijk’ wordt tegengegaan.

De commissie spoorde bij de presentatie de overheid aan het gebruik van het ecoprofiel te stimuleren. Een officiele status is in dat verband het doelmatigst, aldus de opstellers, die evenwel tevens erkennen dat verdere ontwikkeling van de milieuclassificatie in de bouw noodzakelijk is.

Reageer op dit artikel