nieuws

Niet-destructief onderzoek van beton en staal heeft de toekomst

bouwbreed

Het niet-destructief onderzoek van beton en staal heeft de toekomst. Daarnaast worden inspecties steeds belangrijker, om voorspellingen te ke doen over de levensduur van constructies. Het onderhoudsplan kan dan worden vastgesteld op basis van de verwachte levensloop, in plaats van op basis van geconstateerde schade.

Dat werd duidelijk tijdens het symposium over beton- en staalonderhoud, gehouden door de Betonvereniging, het Staalbouwkundig Genootschap, de Stichting CUR en het Nederlands Corrosie Centrum, in de Goudse Schouwburg te Gouda.

Prof.dr.ir. D. van Nieuwenburg van de Universiteit van Gent gaf een overzicht van de bestaande niet-destructieve technieken om een diagnose te stellen. Doorstraling is het veelzijdigst en biedt de beste resultaten, maar de kosten zijn nog relatief hoog.

Dr. V.D. McGinnish van Battelle Incl. te Columbus in Ohio (USA) pleitte voor een andere aanpak, namelijk een ononderbroken inspectie met behulp van optische vezels, opgenomen in de constructie. Aan de hand van het gereflecteerde licht wordt voortdurend informatie verkregen over de inwendige toestand van het beton.

Ir. T. v.d. Schaaf, hoofd van het Pobureau Onderhoud Kunstwerken (POK) van de Bouwdienst Rijkswaterstaat hield een lezing over de nieuwe onderhoudsfilosofie van Rijkswaterstaat.

Inspecties

“Inspecties zijn daarbij heel belangrijk, en het gaat meer om voorspellen dan constateren. Inspecties vormen een deel van het onderhoudstraject. Er wordt een interventieplan opgesteld naar aanleiding van het verloop van de inspectieparameters. De opgedane ervaring moet worden teruggekoppeld naar het ontwerpen”, aldus Schaaf. Hij zei verder nog dat niet alle parameters zijn ontwikkeld.

Bij het inspecteren speelt ook de ervaring een grote rol. Volgens ir. H.J.C. Oud van de Bouwdienst Rijkswaterstaat moet in toenemende mate aandacht worden besteed aan inspectie. De kunstwerken in Nederland voldoen goed aan de verwachtingen, maar ze worden wel steeds intensiever gebruikt. Er moeten zeer grote budgetten beschikbaar zijn als het tijd is voor vervanging of vernieuwbouw.

Carbonatatie

Tijdens het symposium werd ook aandacht besteed aan de processen, waardoor beton en staal schade op ke lopen. Prof.dr.ing. H.W. Reinhardt van de Universiteit Stuttgart in Duitsland behandelde onder andere de carbonatatie. Binnen een gebouw is er veel meer carbonatatie dan buiten.

Reinhardt gaf een voorbeeld, waarbij de diffusiecoefficient voor zuurstof binnen ca. 0,05 en buiten ca. 2 is. Beton binnenshuis is dus veel gevoeliger voor schade dan beton in de buitenlucht. Er treedt echter pas corrosie van de wapening als er veel vocht is. Een voorbeeld daarvan is de roestvorming in betonvloeren boven natte cellen.

Expositie

Tijdens het symposium was er een kleine expositie van leveranciers van diensten en produkten. Opvallend was de presentatie van Nebest BV te Groot-Ammers. Het bedrijf liet een methode zien om scheuren in betonmonsters zichtbaar te maken. Het materiaal wordt geinjecteerd met een hars, die groen oplicht onder ultraviolette straling. Zelfs de dunste haarscheuren zijn op die manier te detecteren.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels