nieuws

Mogelijke tegenvaller voor vangnet ziektewet

bouwbreed

De kosten van de resterende Ziektewet voor zwangere werknemers, vroeggehandicapten en flexibele contractanten dreigen tegen te vallen. Dat komt omdat het aantal flexibele werknemers veel sneller toeneemt dan geraamd.

Staatssecretaris Linschoten ziet evenwel nog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen. Deze week werd duidelijk dat zogenoemde flexwerkers 16% van het aantal werknemers uitmaken. Het gaat om uitzendkrachten (3%), oproepkrachten (6%) en tijdelijke contractanten (7%). Dat bleek uit onderzoek van de Inspectiedienst-SZW.

Bij de afschaffing van de Ziektewet ging het kabinet ervan uit dat de werkgever in de meeste gevallen verplicht zou zijn tot doorbetaling van het loon. De wettelijke vangnetvoorziening zou gelden voor slechts 15% van de werknemers. Daarbij gaat het niet alleen om flexibele contactanten, maar ook om zwangere werknemers en vroeggehandicapten.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken is bij de afschaffing van de Ziektewet uitgegaan van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 1993. Van de 15% komt 12% voor rekening van flexwerkers, onder te verdelen in uitzendkrachten (2%), oproepkrachten (6%) en tijdelijke dienstverbanden (4%).

Forse stijging

Dit impliceert een forse stijging van het aantal flexibele contracten (van 12 naar 16% van het aantal werknemers) in drie jaar tijd. Volgens de woordvoerder zijn deze cijfers door definitieverschillen niet helemaal vergelijkbaar. Hij erkent evenwel dat sprake is van “een substantiele stijging” van het aantal flexibele contracten. Staatssecretaris Linschoten gaat er vooralsnog niet van uit dat werkgevers het ziekterisico via flexibele contracten afwentelen op de premiebetaler. Hij vindt het dan ook nog niet nodig om nu al maatregelen te overwegen.

Linschoten: “Het gaat om een autonome ontwikkeling. Het aantal flexibele contracten neemt wel toe, maar dat gebeurt om heel andere redenen. Om een structureel beeld te krijgen, is meer informatie nodig over een langere periode. Ik ga niet nu al op basis van de eerste nieuwe cijfers het roer omgooien. Dat zou jojo-beleid zijn”, aldus de VVD-bewindsman.

Reageer op dit artikel