nieuws

Metaalsector wacht hete zomer na mislukte cao-onderhandelingen

bouwbreed Premium

Na het mislukken van de cao-onderhandelingen in de metaal dreigt die bedrijfstak een lange hete zomer tegemoet te gaan. Ook dreigen duizenden werknemers bij ziekte nog maar 70% van het loon doorbetaald te krijgen.

De onderhandelingen over een nieuwe metaal-cao zijn dinsdagavond laat vastgelopen. Werkgevers en werknemers konden het niet eens worden over werk in ruil voor atv, de vut, loon en aanvulling van de 70% ziekengeld.

De kortere werkweek werd uiteindelijk het breekpunt. De bonden hadden dinsdagochtend voorgesteld om per bedrijf 1% van de loonsom te reserveren voor werkgelegenheidsafspraken. Elk bedrijf zou dan verplicht worden individueel te onderhandelen met de bonden over de juiste mix van flexibiliteit en kortere werkweken.

De werkgeversorganisatie FME-CWM deed dit voorstel af als onzinnig. Voorzitter Van den Akker wees erop dat een groot deel van zijn achterban bestaat uit bedrijven met minder dan 80 werknemers. “Die hebben geen tijd en geen apparaat om zelfstandig met de bonden te onderhandelen. Onze leden willen juist dat wij centraal in Zoetermeer de cao afsluiten.”

Daarnaast vindt hij de voorstellen catastrofaal voor de concurrentiepositie van de bedrijfstak. Hij wees daarbij op Duitsland, waar de werkgevers in 1995 akkoord zijn gegaan met een 35-urige werkweek en ook nog eens 7% loonsverhoging. “En kijk eens hoe hoog de werkloosheid daar nu is. Ik snap niet dat ze hiermee durven komen”, aldus Van den Akker.

VUT

Over een nieuwe regeling voor de VUT is ook geen overeenstemming bereikt. Beide partijen onderschrijven de noodzaak van veranderingen in de regeling, maar zijn het niet eens over het tempo. De werkgevers willen de uittredingsleeftijd verhogen met 1 jaar als voorschot op de onvermijdelijke versobering. De bonden willen de ombouw tot een vervroegd pensioen in een keer regelen en daarvoor nog een jaar uittrekken.

De aanvulling van het loon bij ziekte bleef onbesproken. De bonden willen volledige aanvulling tot 100%. De werkgevers willen echter een prikkel inbouwen om het ziekteverzuim laag te houden en gaan daarom uit van aanvulling tot 85%.

Problemen

Als er voor 1 juni geen nieuwe cao is, en daar ziet het naar uit, dan dreigen er problemen voor zeker 15.000 van de ruim 180.000 in de bedrijfstak werkenden.

Het gaat dan om werknemers van bedrijven die niet bij een werkgeversvereniging zijn aangesloten. Vanaf 1 juni, als de oude cao afloopt, hoeven die bedrijven zich alleen nog maar aan de wet te houden en niet langer aan de cao.

Dit betekent dat het loon bij ziekte voor slechts 70% behoeft te worden uitgekeerd. Ook rond arbeidstijden, het werken op zaterdag en overwerkvergoedingen ontstaat een zeer onduidelijke situatie, omdat dan slechts de Arebeidstijdenwet geldt.

Deze werkgevers behoeven over deze zaken in het cao-loze tijdperk slechts met de ondernemingsraden te overleggen. Aan de andere kant hebben de bonden hun handen vrij om bij elk meningsverschil hun leden tot acties op te roepen.

Onduidelijk is verder hoe het zit met werknemers van de ongeveer 200 bedrijven die bij de CWM zijn aangesloten. De CWM was bij de vorige cao-onderhandelingen nog geen partij en hun handtekening staat er ook niet onder. Eind vorig jaar fuseerden FME en CWM. Juristen twijfelen nog of de oude CWM-leden zich ook aan de oude cao moeten houden.

Reageer op dit artikel