nieuws

Meer geld voor huursubsidie

bouwbreed Premium

Dit jaar wordt nog f. 100 miljoen extra uitgetrokken voor de Individuele huursubsidie. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota van minister Zalm. In de voorjaarsnota staan de wijzigingen in de rijksbegroting voor 1996 opgenomen.

Het geld staat los van de f. 300 miljoen die staatssecretaris Tommel nog moet vinden, om aanvullende wensen van de Tweede Kamer ten aanzien van de IHS te ke financieren. Hierover moet in het kabinet nog worden gesproken.

Uit de voorjaarsnota blijkt dat er behalve voor de IHS ook extra geld wordt uitgetrokken voor de bouw van cellen. In totaal gaat het daarbij om zo’n f. 60 miljoen. Extra inkomsten zijn er natuurlijk ook. De strenge winter heeft bijvoorbeeld geresulteerd in een toename van de aardgasopbrengsten met f. 300 miljoen.

Reageer op dit artikel