nieuws

Loden waterleidingen voor 2000 vervangen

bouwbreed

De waterleidingbedrijven willen voor het jaar 2000 alle 258.000 loden leidingen vervangen. Daarmee is een bedrag gemoeid van f. 300 miljoen, dat wordt doorberekend aan de gebruikers.

Reden voor de vervanging is de aangescherpte drinkwaternorm van de Europese gemeenschap die nu nog 50 notg/liter bedraagt, maar wordt verlaagd naar 10 notg/liter. In Nederland bestaat ongeveer 5% van het waterleidingnet uit loden leidingen.

De waterleidingbedrijven adviseren daarnaast particulieren ook de loden binnenleidingen te vervangen. Daarbij gaat om om ongeveer 800.000 woningen. Per woning kost die vervanging zo’n f. 1500 tot f. 2000. Daarbij zal in veel gevallen nog f. 400 komen voor de aanleg van veiligheidsaarding van de elektrische installatie, die nu veelal via de loden waterleiding loopt.

Reageer op dit artikel