nieuws

Lift GreenStar kent geen machinekamer

bouwbreed

KONE Starlift heeft een lift zonder machinekamer ontworpen en op de markt gebracht. De ‘GreenStar’ geeft daardoor een aanzienlijke besparing op de totale bouwkosten. De aandrijving is in de liftschacht zelf ondergebracht.

De aandrijving is in het loze gedeelte van de schacht naast de lift tegen de schachtwand gemonteerd. Deze ruimte is toch al nodig, ook bij de zogenaamde tractie of hydraulische liften, voor het ‘opbergen’ van de deuren bij het openen van de lift. Daardoor behoeft ook de liftschacht niet te worden verbreed. De lift is inmiddels wereldwijd gepatenteerd.

“Hij is weliswaar wat duurder dan de traditionele liften, maar daar staat tegenover, dat er geen machinekamer op het dak van een gebouw behoeft te worden gebouwd en dat ook geen ruimte voor de aandrijfmechanismen in de kelder behoeft te worden gereserveerd. Dat scheelt duizenden guldens aan bouwkosten”, aldus ing. Ronald J. Kest, Marketing Manager van het bedrijf.

De GreenStar is in het diepste geheim in de fabriek KONE Starlift BV te Voorburg gebouwd. “We zijn zelfs zover gegaan, dat we aan de voet van de proefschacht die we in de fabriek hebben opgesteld, een bouwsel hebben geplaatst als ware het een machinekamer.” De lift is geschikt om te worden toegepast in bejaardencentra, kleine kantoren en appartementgebouwen.

Snel te installeren

De lift GreenStar is snel te installeren, ook al door het ontbreken van de machinekamer. “Wat minstens zo belangrijk is”, aldus Kest, “is dat de liftinstallatie uit de kritieke voortgangsplanning van de bouw van de aannemer kan blijven. Er hoeft geen tijd te worden ingeruimd voor het transport van machines op het dak van een gebouw, voor plaatsing van de aandrijving in de machinekamer, zoals bij een tractielift of voor het plaatsen van de machines aan een zijkant van de schacht, waar dan ook in het gebouw. Voor de installatie van de GreenStar is geen kraan nodig. Er zijn ook geen steigers en ladders nodig voor het installeren van de lift, wat eveneens een aanzienlijke besparing voor de aannemer betekent. “Omdat een sneller geinstalleerde lift vlugger dienst kan doen voor het transporteren van materialen tijdens de bouwfase, kan het bouwproces ook sneller verlopen, hetgeen wederom in het voordeel van de aannemer uitpakt”, aldus Ronald Kest.

Veiligheid

Een ander pluspunt van deze zelfstandige lift is de veiligheid tijdens de installatie. Er zijn geen onveilige toegangsluiken, trappen of ladders meer nodig, noch tijdens de installatiefase noch bij het onderhoud later. Het enige dat boven het dak uitsteekt is een stuk liftschacht, afhankelijk van de verdiepingshoogte. “We hebben te maken met de wettelijke voorschriften ten aanzien van de uitloophoogte. Die is niet anders dan bij conventionele liften”, aldus Kest. Het is een vereiste voor de veiligheid van de monteur tijdens onderhoudswerkzaamheden op de liftkooi. De toegang is op de bovenste verdieping, gewoon door de liftdeur,waarnaast tevens de bedieningskast is gesitueerd.

De geruisloos werkende moderne besturingskast op de bovenste verdieping is geintegreerd in de deurstijl. Bij stroomstoringen zijn de mensen die eventueel in de lift zitten snel door de monteur te bevrijden. Door een speciale overbrengingstechniek met contragewicht, is de lift door zwaartekracht zodanig te manipuleren, dat de passagiers snel gewoon via de deuren zijn te bevrijden.

Rendement hoger

Mede doordat voorts de hele aandrijving in de standaard liftschacht is onder gebracht is het rendement van de GreenStar aanzienlijk hoger dan van conventionele hydraulische- en tractieliften. Het rendement van de KONE EcoDisc-aandrijving ligt volgens ing. H. de Graaf van KONE Starlift ongeveer tweemaal zo hoog als van een tractiemachine. De aandrijving verbruikt mede door het relatief geringe gewicht veel minder energie, dan andere machines. Het energieverbruik van de GreenStar is 3000 kWh. Voor een hydraulische lift is dit ongeveer 7200 kWh en voor een tractielift 6000 kWh. Het hefvermogen is identiek aan die van de andere liften. De lift is te leveren met een hefvermogen van 630 of 1000 kilogram. De lift van KONE heeft totaal geen olie nodig en dus ook geen olieopslagvat, omdat een wormwieloverbrenging ontbreekt. De EcoDisc is een volledig traploos aangedreven (gearless) installatie. “Die staat tevens garant voor een prettig rijcomfort en een hoge betrouwbaarheid.

De installatie is ontwikkeld op een gebruiksduur van 25 jaar. De lift is voorts frequentie-geregeld. Ook dat verhoogt de betrouwbaarheid alsmede het rijcomfort”, aldus De Graaf. Het hinderlijke remmen, stoppen en het even opwippen van de lift bij het stoppen, om de drempel bij het uitstappen te nivelleren, ontbreekt geheel. De lift rijdt met een snelheid van 1 meter per seconden probleemloos, schokvrij en geruisloos van verdieping tot verdieping (maximaal vijf). Hij is veel geluidsarmer dan zijn tegenhangers. De geluidsproduktie bedraagt 50-55 dB(A) tegenover 65-70 dB(A) van de hydraulische en tractie-liften. “Ondanks het feit dat we nog geen ruchtbaarheid aan deze ontwikkeling hebben gegeven, hebben we nu al meer dan 70 installaties verkocht”, zei R.J. Kest.

Doorsnede van de opbouw van de lift GreenStar.

De hele EcoDisc aandrijving van de lift is tegen de wand van de schacht gemonteerd, in de gewoonlijk loze ruimte.

Reageer op dit artikel