nieuws

Lamikonplan ontwikkelt vochtvrij gevelelement Geen kans op houtrot in vurehouten kozijn

bouwbreed Premium

Lamikonplan heeft een vurehouten gevelelement ontwikkeld met verbindingen die vochttoetreding in het hout onmogelijk maken. Daardoor worden de onderhoudskosten geminimaliseerd en kan het kozijn worden geleverd met tien jaar verzekerde garantie die telkens met nog eens tien jaar kan worden verlengd.

“Wij verkopen geen kozijn, maar een prestatie”, zegt de geestelijk vader van het nieuwe gevelelement, algemeen directeur J.A.G. Janssen van Doorn van het Tielse bedrijf. “De eigenlijke oplevering is dan ook pas tien jaar na de plaatsing, want kozijnen en ramen worden standaard verkocht inclusief een onderhoudscontract voor minimaal tien jaar.” Tijdens die tien jaar wordt door de Lamikonplan-systeem houder volgens een vast schema zes maal een inspectie uitgevoerd waarbij wordt onderzocht of het hout nog steeds droog is en er geen kans bestaat op houtrot. Waar nodig vindt dan onderhoud plaats.

Verzekerde garantie

Voor het Lamikonplan-gevelelement geldt eenzelfde verzekerde garantie als voor het renovatiesysteem van het bedrijf. Verzekerd Keur BV waarborgt de door Lamikonplan toegezegde prestatie, dat het kozijn gedurende tien jaar vrij blijft van houtrot. Na elke periode van tien jaar kan opnieuw een garantieperiode van tien jaar worden afgegeven, zodat “in feite gedurende de hele economische levensduur het ontbreken van houtrot in het kozijn is gegarandeerd”, aldus Lamikonplan-directeur L.A.M. Berends

Verzekerd Keur sluit sinds kort bovendien verfgebreken op een Lamikonplan-ondergrond uit.

Janssen van Doorn heeft het nieuwe gevelelement ontwikkeld vanuit zijn ervaringen in de renovatiepraktijk. Constructie- en detailleringsfouten zijn volgens hem aan de orde van de dag. Daardoor komt hij kozijnen tegen die nog maar enkele jaren oud zijn, maar desondanks behoorlijk aangetast door houtrot. Zijn filosofie van ‘Droog hout rot niet’ heeft hij daarom na dertien jaar ervaring in de renovatiesector nu ook toegepast voor het nieuwe ontwikkelde gevelelement.

In de praktijk heeft Lamikonplan ervaren dat de verbindingen de grootste bedreiging vormen voor een houten kozijn en niet de gekozen houtsoort of de frequentie van het onderhoud. Via lekke verbindingen tast vocht het hout aan en worden verfgebreken en houtrot veroorzaakt. “Meer dan veertig procent van de onderhoudskosten vindt zijn oorzaak op de tekentafel”, zegt Berends.

Het grootste probleem met bestaande houten kozijnsystemen is volgens Berends het verlijmen van kops en overlangs hout tot een starre verbinding. Doordat de werking van beide verschilt, gaan de verbindingen onvermijdelijk openstaan, waardoor vocht in het hout kan indringen.

Er is volgens Lamikonplan daarom maar een manier om te voorkomen dat de conditie van het houten gevelelement structureel achteruitgaat: een blijvend droge uitvoering van de verbindingen. Droog betekent in dit geval een houtvochtgehalte van 16 tot 18 procent dat zich handhaaft in zijn natuurlijk evenwicht.

Voor het Lamikonplan-kozijn worden daarom alle kopse kanten van het hout afgedicht met een speciale impregneerlijm om vochttoetreding in de groeirichting van het hout uit te sluiten. Om het ontstaan van een openstaande verbinding te voorkomen worden de kopse en overlangse kanten van het kozijn verbonden door een flexibele verlijming. De beide onderdelen ke daardoor onafhankelijk van elkaar zwellen of krimpen.

Afstandshouders

De tweecomponenten epoxylijm die daarvoor wordt gebruikt bevat een soort ‘afstandshouders’, honderden kunststof bolletjes die ervoor zorgen dat ook bij zware mechanische druk de lijmlaag een bepaalde dikte houdt.

Mochten er onverhoopt toch scheuren ontstaan, dan komen die in de lijmlaag. Doordat kopse kanten van het hout zijn afgedicht kan vocht echter niet in het hout dringen.

De Lamikonplan-kozijnen hebben een dubbele deuvelverbinding, die wordt verlijmd met de speciale afdichtende impregneerlijm. De ramen worden uitgevoerd met ‘slisverbindingen’ met dezelfde lijm.

Op de constructie en de gebruikte lijmmaterialen is inmiddels octrooi aangevraagd.

De fabricage van de gevelelementen vindt plaats in vier door Lamikonplan geselecteerde timmerfabrieken, een aantal dat dit jaar nog zal worden uitgebreid tot tien.

Het glaszetten, kitten en schilderen wordt uitgevoerd door de Lamikonplan-systeemhouders.

Het kozijn komt in twee versies op de markt: een traditioneel inmetselkozijn en een montagekozijn.

Belangrijkste voordeel van de nieuwe ontwikkeling voor de eigenaren van woningen of woningcomplexen is volgens Berends dat zij vooraf zekerheid hebben over de onderhoudskosten. “Al bij de aanvang zijn de kosten over de totale onderhoudsperiode bekend en gegarandeerd. Overschrijding is uitgesloten. Dat geeft de opdrachtgever budgetzekerheid.”

Lamikonplan heeft intussen uitgerekend dat, ondanks de circa tien procent hogere aanschafprijs met de nieuwe techniek over de gehele levensduur van een kozijn een besparing van ten minste vijftig procent is te bereiken. Dat komt voornamelijk omdat er veel minder – dure – schilderbeurten nodig zijn omdat de verf op droog hout langer intact blijft. Afnemers krijgen de kostenbesparing overigens van Lamikonplan zwart-op-wit.

Reageer op dit artikel