nieuws

Lagere studiefinanciering mag niet leiden tot minder mbo-studenten

bouwbreed

De voorgenomen bezuiniging op de studiefinanciering in het mbo mag er “absoluut” niet toe leiden dat er minder studenten in het middelbaar beroepsonderwijs gaan studeren. Dit zei minister Ritzen (Onderwijs) bij de opening van de nieuwbouw van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch.

Wel wil de bewindsman de studiebeurzen op een andere manier verstrekken. Hij wil dit deels door de instellingen laten doen.

“Iedereen moet volop aan het mbo of het leerlingwezen ke deelnemen”, zei Ritzen. Hij denkt dat dit mogelijk is, hoewel hij “een substantieel bedrag” wil bezuinigen op de studiefinanciering voor mbo’ers. Ritzen draagt daarmee bij aan de bezuinigingen van f. 500 miljoen waartoe het kabinet voor 1997 heeft besloten.

De Tweede Kamer reageerde onlangs afwijzend op een eventuele verlaging van de studiebeurzen in het mbo. Daar studeren namelijk veel jongeren uit de lage inkomensgroepen. De Kamer ondersteunt wel, een beperking van de duur van de studiefinanciering, nu negen jaar. Ook pleitte het parlement voor een grotere bijdrage door het bedrijfsleven, waar mbo-ers stage lopen. Ritzen weet nog niet precies hoe hij de studiefinanciering gaat aanpassen. Hij wil dit betrekken bij de algemene inkomenspositie van jongeren in het mbo. Die moet zo zijn dat meer leerlingen in het mbo (inclusief het leerlingwezen) een diploma halen en dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert, zei Ritzen.

Hij overweegt mbo-instellingen zelf een budget voor studiebeurzen te geven, zodat zij meer studiefinanciering op maat ke verstrekken. Dit budget ke zij bij voorbeeld gebruiken voor een studiefonds. Studenten die geen recht meer hebben op studiefinanciering, ke daar een bijdrage uit krijgen.

Doorstroming

Ritzen hield in ‘s-Hertogenbosch een pleidooi om de aansluiting van het mbo op het hbo te verbeteren. Er moet een goede doorstroomregeling komen, aldus Ritzen. De programma’s moeten beter op elkaar worden afgestemd. Ritzen vindt dat er zogenaamde instroomprofielen moeten komen voor mbo-ers die naar het hbo willen. Het hbo geeft dan aan welke vakken een mbo-student moet hebben gevolgd om aan een bepaalde hbo-opleiding te ke beginnen. Mbo-ers krijgen voor een aantal vierjarige hbo-studies nog maar drie jaar. Mbo en hbo moeten volgens Ritzen ook meer samenwerken als zij hun onderwijs vernieuwen.

Reageer op dit artikel