nieuws

‘Koppeling hsl aan IJzeren Rijn klopt niet’ Kabinet legt bom onder Betuwelijn

bouwbreed Premium

Door akkoord te gaan met de ingebruikname van de IJzeren Rijn, het Belgische equivalent van de Betuwelijn die voor een deel door Zuid-Limburg loopt, legt het Kabinet een bom onder de Betuwelijn. De verwachte exploitatiebijdrage van de Belgen zal uitblijven en de kans is groot dat een fors deel van de voorziene goederenstroom via Antwerpen zal lopen.

Kamerlid G.B.M. Leers (CDA) vraagt zich zelfs af of het Kabinet ‘aan het doorslaan’ is. Leers: “Bij de behandeling van de Betuwelijn in de Tweede Kamer is de IJzeren Rijn al uitgebreid aan de orde geweest. Het Kabinet deed toen erg spottend over dit ‘lijntje’, omdat ze in Duitsland ter linkerzijde van de Rijn zou uitkomen en derhalve de aansluiting op de belangrijke infrastructuur aldaar zou missen. Die is namelijk aan de andere oever van de rivier te vinden.

Daarnaast bevinden zich aan de linkerkant van de Rijn grote bevolkingsconcentraties. Om die redenen is het idee om de IJzeren Rijn nieuw leven in te blazen van tafel geveegd. Erger nog, ook de ingebruikname van de (veel goedkopere, red.) Brabantroute is om diezelfde reden afgeblazen. Het moest en zou de Betuwelijn worden, omdat deze op de enige juiste manier, namelijk rechts van de Rijn, aantakt op de hoofdinfrastructuur van Duitsland. Nu denkt men daar blijkbaar anders over”, aldus Leers. De Belgische en de Nederlandse regering hebben besloten samen met de Duitsers te gaan praten over de aantakking van de IJzeren Rijn.

Rapporten

Het CDA-Kamerlid wijst er verder op dat de financiele onderbouwing van de Betuwelijn mede is gebaseerd op een belangrijke exploitatie-bijdrage van de Belgen die, zoals het Kabinet ons voorhield, ook van de goederenspoorlijn gebruik zouden gaan maken. “Wanneer zij een eigen lijn aanleggen ke we die bijdrage wel vergeten”, aldus Leers.

De halve meter rapporten van Knight Wendling, Coopers en Lybrand etc. met kosten/baten-analyses lijken, nu het Kabinet zich achter de IJzeren Rijn heeft gesteld, hun geldigheid te hebben verloren. In deze prognoses is immers geen rekening gehouden met de aanleg van een concurrerende lijn op zo’n korte afstand die nog eerder operationeel kan zijn dan de Betuwelijn zelf.

Koppeling

Leers windt zich verder vooral op over de koppeling die de twee buurlanden nu hebben gelegd tussen de aanleg van de hoge snelheidslijn en de IJzeren Rijn. Door ermee akkoord te gaan dat de Belgische goederenlijn door Zuid-Limburg zal gaan rijden, kon Nederland haar voorkeurstrace voor de hsl doordrukken.

“Jorritsma kan dit ontkennen, maar de Belgen hebben die koppeling expliciet gelegd in hun persbericht. En dat terwijl bij de verdieping van de Westerschelde is afgesproken dat iedere koppeling met de hsl vermeden zou worden en dat ieder infrastructureel werk, dat zowel betrekking op Nederland als op Belgie heeft, apart bekeken zou worden.”

Leers overweegt een en ander via schriftelijke vragen in de Kamer aan de orde te stellen. “Maar het komt in iedere geval aan bod tijdens de behandeling van de hsl”, aldus de parlementarier.

Reageer op dit artikel