nieuws

‘Koopwoningen het middel voor de doorstroming’

bouwbreed Premium

Het ontwikkelen van koopwoningen is niet het ultieme maar wel het beste middel gebleken om de doorstroming in de woningvoorraad op gang te brengen. Ongeveer 200 schaarse huurwoningen komen jaarlijks beschikbaar door de bouw van koopwoningen.

Dit zei D. van den Bosch, hoofd nieuwbouw, beheer en woonruimteverdeling van de gemeente Zoetermeer gisteren in Delft. Daar was door het Onderzoeksinstituut OTB een studiedag onder de noemer ‘De markt van koopwoningen, panacee voor volkshuisvestingsvraagstukken?’ op touw gezet.

Centraal op deze dag stond het onlangs door de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB) gepresenteerde woonwensen-onderzoek ‘Huizenkopers in profiel’. Uit dit onderzoek bleek dat ruim anderhalf miljoen mensen de komende jaren willen verhuizen naar een ander huis en dan met name een koopwoning. In de rapportage, dat overigens door de markt als een ‘open deur’-onderzoek wordt bestempeld omdat nu eenmaal iedereen graag een vrijstaand huis met grote voor en achtertuin en garage wil hebben, werd verder geconcludeerd dat een derde van de aspirant huizenkopers actief op zoek is.

Overspannen markt

Van den Bosch omschreef in zijn inleiding de Zoetermeerse woningmarkt als overspannen. “Vraag en aanbod zijn niet met elkaar in evenwicht. Als in Zoetermeer een woning op z’n kop zou worden gebouwd dan nog zou deze woning verkocht worden.”

Om het geringe aanbod nieuwbouw, Zoetermeer bouwt jaarlijks zo’n duizend woningen, toch te sturen hanteert het een stringent verdelingsbeleid. Dit te vooral als het gaat om de sociale koopwoning. Verder richt het zich onder andere op een zorgvuldige selectie van de opdrachtgever, het uitvoeren van een gemeentelijke prijs/kwaliteit toets en het aangeven van de gewenste stedebouwkundige/volkshuisvestelijke randvoorwaarden.

Vooral dit laatste is losgelaten op de realisering van de nieuwbouw op het voormalige Floriade-terrein in Rokkeveen, de jongste nieuwbouwwijk aan de zuidzijde van Zoetermeer.

Veertienhonderd woningen in alle financieringscategiorieen worden momenteel in Haagse, Rotterdamse, Amsterdamse en internationale architectuurstijlen ontwikkeld. “Zonder dat hier onderzoek naar is gedaan durf ik echter de stelling aan dat de voorgeschreven architectuurstijlen geen remmende of verkoopbevorderende werking op deze laagbouw-woningen, die allemaal binnen een maand waren verkocht, hebben gehad”, aldus Van den Bosch.

Anders is dat volgens hem met gestapelde bouw waarbij de situering, architectuur, prijs-produktverhouding van appartementen in een buitenwijk als Rokkeveen voor de koper wel degelijk een rol speelt.

Leegstand

Het door Zoetermeer gevoerde beleid heeft aldus Van den Bosch tot gevolg dat het nog niet tot leegstand heeft geleid in die delen van de flatvoorraad waar niet veel vraag meer naar is. “Wel wordt het vullen van deze grootschalige hoogbouw steeds moeilijker.”

Volgens het hoofd nieuwbouw, beheer en woonruimteverdeling is het ontwikkelen van koopwoningen “niet het ultieme maar wel het beste middel gebleken om de beoogde doorstroming op gang te brengen. De laatste jaren kan het doorstroomrendement in absolute zin door het bouwen van koopwoningen op ongeveer 30 procent van de koopsector worden geraamd. Dat betekent dat hierdoor jaarlijks 200 schaarse huurwoningen beschikbaar komen”, aldus Van den Bosch.

Reageer op dit artikel