nieuws

KEMA helpt effect beton op milieu te beoordelen

bouwbreed Premium

De KEMA stelt dit jaar specificaties voor een levenscyclus van beton voor. Het bijbehorende onderzoek vindt plaats in opdracht van de VNC. Met de uitkomsten moeten in de nabije toekomst onder meer milieu-adviesdiensten, ingenieursbureaus en universiteiten objectieve milieu-informatie ke geven over betonprodukten. Aan het po werken ook DHV en Intron mee.

In het jaarverslag over 1995 maakt de KEMA tevens melding van een studie naar methoden die het koolstofgehalte in vliegas verminderen. Vliegas dat teveel koolstof bevat is ongeschikt voor herverwerking in bijvoorbeeld cement. Opdracht voor de studie gaf de Helsinki Energy Board uit Finland. Met de Vliegasunie ontwikkelde de KEMA uit verkleinde vliegasdeeltjes een microvulstof voor beton. Dit materiaal maakt beton twee tot drie maal zo sterk als traditioneel beton. De vliegasdeeltjes hebben na verkleining een diameter van 1,5 millimeter. Op het verkleiningsproces is octrooi aangevraagd. De methode kan naar verwacht ook andere bijprodukten van de energie-opwekking verkleinen.

Het onderzoeksinstituut RIZA van Rijkswaterstaat gaf de KEMA en het ingenieursbureau Esdex opdracht na te gaan met welke techniek vervuilde baggerspecie kan worden verwerkt. Vooralsnog blijkt dat het beste te lukken in installaties die vervuilde grond thermisch reinigen. In opdracht van het energieproduktiebedrijf UNA voerde de KEMA emissiemetingen uit in de Amsterdamse Hemwegcentrale. Hier werd met rioolzuiveringsslib bijgestookt. De elektriciteitsproduktiemaatschappij EPZ liet een soortgelijke proef uitvoeren in de Amercentrale van Geertruidenberg. Hier werd papierslib verstookt, afkomstig uit de waterzuivering van Edet Nederland.

Reageer op dit artikel