nieuws

Kantoren vaker reden gezondheidsklachten

bouwbreed

“Steeds vaker blijkt het verblijven in kantoorgebouwen gepaard te gaan met gezondheidsklachten met als gevolg ziekteverzuim en verminderde produktiviteit.” Dat zei ir. C.W.J. Cox van TNO Bouw gisteren op een symposium in de TU Delft over ventilatie via de gevel.

“Gegevens van de arbeidsinspectie, bedrijfsgezondheidsdiensten en andere instellingen wijzen op een sterke toename van de klachten sinds de jaren zeventig. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt zelfs van een mondiaal probleem gezien het grote aantal ‘zieke’ kantoorgebouwen dat zich wereldwijd voordoet. Het percentage bekende probleemgebouwen wordt geraamd op 25%”, aldus Cox.

“Echter, ook onder de gebouwen zonder algemeen bekende problemen kent een aantal wel degelijk problemen. Voor dit soort gebouwen waarin gezondheidsklachten voorkomen door onvoldoende of verkeerde ventilatie en dergelijke, wordt de typering Sick Building Syndrome (SBS) gebruikt. Daarmee wordt een groep symptomen van niet welbevinden aangeduid, waarvan de oorzaak niet of moeilijk herkenbaar is. Het gaat daarbij om symptomen als oog-, neus-, en keelklachten, maar ook droge slijmvliezen, een droge huid, mentale vermoeidheid, hoofdpijn, luchtweginfecties, schorheid, kortademigheid enzovoorts, waarvan de klachten niet direct zijn toe te dichten aan SBS, maar vaak wel de oorzaak hiervan blijkt te zijn. De symptomen komen voor bij meer dan 20% van de bewoners van een gebouw. De symptomen verdwijnen soms bij het verlaten van het desbetreffende gebouw”, aldus Cox.

Ten onrechte gebruikt

“De benaming SBS wordt vaak ten onrechte gebruikt. Veel gebouwen zijn helemaal niet ziekmakend. In de meeste gevallen, namelijk bij 90% of meer is na een systematisch onderzoek gewoon een tastbare oorzaak of aanleiding te vinden voor het optreden van de klachten. Het gaat dan om klachten die zijn terug te voeren tot ‘tekortkomingen’ aan of in het gebouw, bijvoorbeeld te veel zonlichtinval, waardoor het snel te warm wordt, of installatieklachten door bijvoorbeeld tochtverschijnselen of gebrekkige ventilatie, waardoor een muffe lucht ontstaat. Er ontstaat dan een slecht binnenmilieu of binnenklimaat. verstaan.

Onder binnenklimaat vallen zaken als temperatuur, luchtsnelheid, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit (verontreinigingsniveaus), verlichting, zonlichtinval en geluid (hinder). Veel voorkomende oorzaken voor de klachten zijn terug te voeren tot een verkeerd ontwerp van een gebouw of installaties, onvoldoende onderhoud van installaties en een verkeerd gebruik van de voorzieningen.”

Kantoorruimte

Nederland beschikt over een kantoorruimte met een oppervlakte van ongeveer 35 miljoen m2, verspreid over 50.000 tot 60.000 gebouwen. Hier werken thans 2 miljoen mensen. Uit een steekproef genomen in 61 Nederlandse kantoorgebouwen bleek dat van slechts 33% in de onderzochte kantoorgebouwen minder dan 20% gezondheidsklachten voorkomt. Klachten over het binnenklimaat in alle kantoorgebouwen bedroegen meer dan 20%. Het gemiddelde verzuim door de problemen met de binnenkwaliteit van de lucht wordt geschat op ongeveer een halve dag per jaar per kantoormedewerker. Buiten het verlies van produktiviteit door verzuim, is het nog meer van belang dat er prestatieverlies ontstaat door het slechte binnenklimaat. Onderzoek laten een prestatieverlies zien door de verminderde kwaliteit van de fysieke werkomgeving van 5-15%. Aangezien de personele kosten in een kantoorgebouw veel hoger zijn dan de huisvestingskosten, is het besteden van geld aan een betere kwaliteit van de werkomgeving zeker lonend.”

Reageer op dit artikel