nieuws

Kamer wil meeropbrengst van OZB teruggeven

bouwbreed

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de regering de stijgende inkomsten uit de onroerend zaakbelasting (OZB) aan de bevolking moet teruggeven. Over de manier waarop verschillen de gedachten nog.

Tijdens een commissievergadering over de herverdeling van het gemeentefonds lieten PvdA, VVD en CDA weten niet akkoord te gaan met de verwerking van de hogere opbrengsten in de begroting.

Vanaf 1 januari 1997 moeten gemeenten OZB heffen op basis van de werkelijke waarde van woningen en bedrijfspanden. In het verleden werden panden vaak te laag gewaardeerd en de tarieven hoog gesteld. Reden daarvoor was dat wel beroep kon worden aangetekend tegen de waardebepaling, maar niet tegen de hoogte van de tarieven.

Nu de werkelijke waarde moet worden gehanteerd, zijn de afgelopen tijd alle panden getaxeerd. Gevolg is dat de waarde van het Nederlandse woningbestand nu ineens 20% hoger is. Daardoor ontvangt het rijk eveneens meer aan huurwaardeforfait en vermogensbelasting. Volgens de laatste cijfers gaat het in totaal om f. 129 miljoen.

Volgens de PvdA en de VVD zal dat nog veel meer zijn. PvdA en CDA willen dat de huurders gaan profiteren van de extra opbrengsten. “Anders worden ze dubbel gepakt”, zo zei CDA-woordvoerder Van der Hoeven. Behalve meer OZB betalen huurders ook elk jaar een huurverhoging.

De PvdA wil dat de regering eind september bij de algemene en beschouwingen over de Miljoenennota 1997 concrete toezeggingen over lastenverlichting doet. De VVD eiste gisteren al een heldere toezegging.

Reageer op dit artikel