nieuws

Kabinet gaat fraude sociale zekerheid hard aanpakken

bouwbreed

Het kabinet gaat fraude met de sociale zekerheid hard aanpakken. Daartoe zal het zonodig het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, de opvolger van het Tica, een aanwijzing geven.

Deze aankondiging deed staatssecretaris Linschoten gisteren tijdens een themadag ‘Bestrijding van zwart werk’ in Den Haag. De nieuwe Organisatiewet sociale verzekeringen, die op 1 januari van kracht moet worden, geeft de minister van Sociale Zaken een grotere politieke verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Het kabinet is het deze week eens geworden over de nieuwe Organisatiewet. Vandaag zal het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gaan.

Linschoten onthulde tevens dat de taken van het Tijdelijk Instituut Coordinatie en Afstemming (Tica), dat de bedrijfsverenigingen coordineert, per 1 januari zullen worden overgenomen door het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV). Het nieuwe instituut krijgt een meer prominente rol bij de bestrijding van fraude dan het Tica, aldus de staatssecretaris. De bewindsman voegde er aan toe dat hij niet tevreden is over de manier waarop het Tica en het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) op dit moment de fraude bestrijden. Zij beperken zich naar zijn mening te veel tot het beoordelen van de plannen van de bedrijfsverenigingen om misbruik aan te pakken. “Maar het gaat er natuurlijk om dat die plannen ook in de praktijk worden uitgevoerd en dat ze de beoogde resultaten hebben. Dat laatste is nu te vaak niet het geval.”

Speerpunt

Bestrijding van fraude is volgens Linschoten een speerpunt van het beleid. “Fraude tast het draagvlak van de sociale zekerheid aan”, aldus de bewindsman.

Overigens is Linschoten niet ontevreden over de aanpak van witte fraude. Het aantal geconstateerde fraudegevallen met bijstandsuitkeringen steeg in 1994 met 30%. Eenzelfde stijging was te zien bij de uitkeringsfraude met werknemersverzekeringen. Ook werden in 1994 frauderende werkgevers betrapt op een bijna tweemaal zo hoog bedrag als het jaar ervoor. Over 1995 zijn nog niet alle cijfers bekend, maar het is al duidelijk dat de trend zich voortzet, aldus Linschoten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels