nieuws

Jurist studeert op uitspraak ‘asbestvloerbedekking’

bouwbreed

De Meppeler Woningstichting legt de uitspraak van de Assense rechtbank over het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking voor aan een jurist. Nadien moet blijken of beroep tegen deze beslissing zinvol is. De corporatie zal tevens te rade gaan bij de NWR. De rechtbank bepaalde dat de verhuurder f. 4100 moet betalen voor het weghalen van de asbesthoudende vloerbedekking. De huurder moet f. 1000 meebetalen aan de verwijdering die in totaal f. 5200 kost.

De corporatie uit Meppel noemt het weghalen van asbesthoudende vloerbedekking een moeilijke kwestie die bij de huurders nogal wat paniek kan veroorzaken. Huurders in de sociale sector beschikken volgens het bestuur doorgaans niet over een al te ruim budget. Een rekening van f. 1000 als bijdrage in het verwijderen van vloerbedekking waarin asbest zit komt dan hard aan. Wanneer de huurder na het betrekken van de woning dergelijke vloerbedekking laat leggen moet die ook zelf de kosten voor het weghalen voldoen. Daarentegen moet de verhuurder alle kosten betalen wanneer eerdere huurders die vloerbedekking lieten aanbrengen. Volgens de stichting komt dat laatste veelvuldig voor omdat mensen doorgaans niet zo snel nog goede vloerbedekking van de voorgaande huurder zullen vervangen.

Paniek

De Meppeler Woningstichting slaat vooralsnog niet aan het rekenen over de totale kosten die met het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking samenhangen. Temeer niet omdat de corporatie geen sluitend inzicht heeft in de hoeveelheid. Een rondvraag onder de huurders levert in deze weinig op omdat de gebruikers doorgaans niet op de hoogte zijn met de technische kenmerken van hun vloerbedekking. Daarbij kan een verwijzing naar asbest mensen in paniek brengen en de indruk wekken dat na verhuizing nog een forse saneringsrekening wacht. Sinds enige tijd neemt de corporatie wel monsters van vloerbedekking die na een verhuizing in de woning achterblijft.

Een huurder is volgens het NCIV in beginsel verplicht bij verhuizing de woning in originele staat op te leveren. Als particulier kan de huurder zelf asbesthoudende vloerbedekking verwijderen. Gebeurt dat onzorgvuldig dan kan de concentratie aan asbest in de woning te hoog oplopen zodat alsnog maatregelen nodig zijn om gevaar voor de nieuwe huurder te voorkomen. Anders kan die de corporatie aansprakelijk stellen. De kosten die daarmee samenhangen ke op de voormalige huurder worden verhaald maar in de praktijk levert dat aanzienlijke moeilijkheden op. Mede daardoor en om de eigen werknemers te beschermen halen verschillende corporaties bij een mutatie op eigen kosten asbesthoudende vloerbedekking weg.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels