nieuws

Jorritsma: geen nieuwe studie naar ondergrondse Betuwelijn

bouwbreed

Minister Jorritsma voelt niets voor de wens van de provincie Gelderland om alsnog een uitgebreide studie te starten naar de mogelijkheden van een ondergrondse Betuwelijn. Als de aanleg van het goederenspoor uiteindelijk wordt aanbesteed, staat de minister wel open voor alternatieven.

Deze moeten echter passen in de huidige planning, niet duurder zijn en de aanleg niet vertragen.

Provinciale Staten van Gelderland stelden woensdag dat Jorritsma alsnog verschillende aannemerscombinaties opdracht moet geven een offerte te maken voor een geheel ondergrondse aanleg van de lijn. De provincie moet overigens zelf ook dergelijke offertes gaan vragen. De Staten verwachten dat, gezien de snelle ontwikkeling van moderne boortechnieken, aanleg van de goederenlijn in een tunnel niet veel duurder zal uitvallen dan de f. 8,2 miljard die de Tweede Kamer al heeft bekrachtigd voor bovengrondse aanleg.

Jorritsma stelt dat de grotendeels bovengrondse aanleg van de Betuwelijn een democratisch genomen beslissing is. Het po verkeert nu in de fase van het precies inpassen van het trace binnen de bandbreedtes die zijn overeengekomen. Later volgt de aanbesteding van grote delen van de lijn om de daadwerkelijke aanleg mogelijk te maken. Wie dan met goede ideeen komt, is welkom bij de minister, aldus haar ministerie. In deze fase een besluit terugdraaien en weer een onderzoek starten is niet aan de orde.

De Gelderse Staten vinden dat een nieuw onderzoek naar ondertunneling van de hele lijn is gerechtvaardigd. Ze verwijzen daarbij naar premier Kok die onlangs de aanleg van een peperdure hsl-tunnel onder het Groene Hart verdedigde. Kok stelde toen dat de aanleg van ondergrondse infrastructuur in de toekomst steeds vaker nodig zal blijken in het volle Nederland. In Gelderland hebben veel meer mensen last van een bovengrondse Betuwelijn dan inwoners van het Groene Hart van de hsl zouden hebben, zo vinden de Gelderse Statenleden op hun beurt.

Rekenvergoeding

De aannemerij is niet bijzonder gelukkig met de uitspraken uit het Gelderse. Volgens H. Haverkort van VOCBetonbouw wordt te gemakkelijk gedacht over het aanvragen van offertes bij de branche. “De politiek heeft de neiging te zeggen: ‘O, we vragen wel even bij de aannemerij wat zo’n tunnel gaat kosten’. Men vergeet echter dat het maken van een serieuze calculatie voor een traject als de Betuwelijn tussen de f. 5 en f. 8 miljoen gaat kosten. Wanneer je als aannemer zeker bent dat die opdracht jou vervolgens ook wordt gegund, is er niks aan de hand. Maar die zekerheid is er nooit. Er zouden eigenlijk rekenvergoedingen moeten komen voor dit soort poen. Het zelfde geldt voor de Botlektunnel, waar we nu offertes voor aan het maken zijn. Het is zeker dat een aantal combinaties zal afvallen. Ook zij zijn miljoen kwijt aan het opstellen van de offerte”, aldus Haverkort.

Hij voegt eraan toe dat een geboorde tunnel onder de Betuwe in principe mogelijk is. “Maar ik zou niet durven zeggen of dat voor of rond de f. 8,2 miljard kan.”

Reageer op dit artikel