nieuws

Jan Doets, ING Vastgoed, pareert aanval Bouwfonds en Neprom: ‘Grondbank is nodig om vaart in Vinex te houden’

bouwbreed Premium

“Het is ING Vastgoed niet te doen om een ontwikkelpositie te krijgen in Vinex-gebieden. Om op deze wijze via de oprichting van een Grondbank ergens een wijkwinkelcentrum te realiseren zou wel een verrekt grote omweg zijn. Nee, ik zou mijn werk dan echt verkeerd doen.”

Schijnbaar nonchalant laat ir. Jan Doets, directeur ING Vastgoed, de kritiek van een aantal partijen op de Grondbank van zich af glijden. Onlangs noemde Bouwfonds-bestuurder Cees Hakstege in deze krant het idee verouderd. “Ze hadden het vijf jaar eerder moeten doen. Het is ze te doen om een positie in de Vinex-gebieden.” Jacques van den Hoven, de kersverse voorzitter van de Neprom en in het dagelijkse leven directeur Heijmans woning- en utiliteitsbouw, liet zich eveneens kritisch uit. “De grotere ontwikkelaars hebben allen een grondpositie ingenomen. De Grondbank is dus overbodig.”

Doets in de aanval: “Vinex is niet eens vijf jaar in werking. Er wordt nog slechts in een aantal gebieden gebouwd. We hebben ook een aantal positieve opmerkingen gehad, en er zijn inmiddels met een aantal gemeenten al gesprekken gevoerd. Op dit moment houdt Kolpron in opdracht van ons drieen een enquete. We willen eerst weten of de markt behoefte heeft aan een dergelijk initiatief en hoe het handen en voeten gegeven moet worden. De eerste signalen zijn dus hoopvol te noemen.”

Aanleiding tot de mogelijke oprichting van de Grondbank door ING Vastgoed afdeling Financiering, de Nationale Investeringsbank (NIB) en Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) vormt het feit dat een groot aantal Vinex-gebieden niet snel tot ontwikkeling kan komen, omdat de (bouw) gronden in handen zijn van vaak tientallen eigenaren. Het ministerie van VROM was namelijk zo onverstandig om de bouwlocaties te benoemen. Daarnaast kregen de gemeenten geen voorkeursrecht. De rol van de lokale overheid is heden ten dagen beperkt tot het vaststellen van het bestemmingsplan.

Om de vastzittende Vinex-ontwikkeling los te trekken is in het zogenaamde ‘Polmansberaad’, de informele naam voor Netwerk voor onderzoek en ontwikkeling Ruimtelijke Beleid, veel gediscussieerd over het hierboven beschreven probleem. Doets, ook lid van het beraad: “Men ziet wel wat in het idee van deze grondbank. Maar hoofdzakelijk wordt door het netwerk onderzoek gedaan om RO-vraagstukken op te lossen.”

Brede tijdhorizon

“Gebieden die in handen zijn van enkele partijen komen wel redelijk snel tot ontwikkeling”, is de constatering van Doets. “We signaleren juist de problemen in gebieden die vele eigenaren kennen. Zij verkopen de gronden niet terug aan de gemeenten, omdat zij er veel meer voor hebben betaald dan de gemeente er voor over heeft. Daarnaast lopen de belangen van de verschillende partijen in zo’n gebied ver uiteen. De tijdshorizon is bij een gebiedsontwikkeling lang, en aannemers/poontwikkelaars willen gelijk aan de slag en na oplevering vertrekken. Nu zijn ze genoodzaakt het po van begin tot eind te volgen, ook al is hun belang klein.”

Aannemers, en vooral de middelgrote, onderschatten volgens Doets en de zijnen de risico’s die ze lopen. De rentestand is nu nog laag, maar kan bij het minste geringste procentpunten oplopen. Deze ‘tijdbom’ tikt verder zolang op een grazig landje koeien staan in plaats van huizen. “Om nu deze risico’s weg te nemen en om gang in Vinex te houden, zou deze Grondbank een nuttig instrument ke zijn”, meent Doets. “Zij beperkt zich puur tot de functie grondexploitatie dat wordt dus de core-business, en laat ontwikkeling en bouw over aan de markt. We doen dat door grond die de aannemers/poontwikkelaars in bezit hebben op te kopen. Ook gronden in bezit van gemeenten willen we verwerven om er zo een grondexploitatiegebied van te maken.”

Rente beperkt

Waar zit de winst voor de drie betrokken partijen in?

Doets: “De gemeente hoeft nu nog maar met een partij een overeenkomst te sluiten. BNG houdt grip op de financiering van bouwgronden. Want door de huidige ontwikkeling is de traditionele financiering van gemeenten die bouwgronden aan het opkopen waren aan het opdrogen. NIB is net als wij al actief in een aantal lokale grondexploitatie. De winst zit hem in het feit dat snel een gebied tot ontwikkeling gebracht kan worden. De rente blijft dan te overzien en de kwaliteit wordt beter. Aan dat gehele traject houdt de Grondbank uiteindelijk geld over.”

Na de zomer weten Doets en zijn partners of zij hun respectievelijke raden van bestuur een business plan voor dit nieuwe bedrijf zullen voorleggen. Want er zal veel geld zijn gemoeid met dit initiatief. Grondverwerving is een miljardenbusiness geworden.

Reageer op dit artikel