nieuws

Ir. Ad van den Berg: ‘We zoeken uitbreiding in eigen land’ Grootel voert een op mensen gericht beleid

bouwbreed

Ir. Ad van den Berg had het al snel in de gaten toen hij in de jaren tachtig bij Grootel binnenstapte: Hier wordt een beleid gevoerd dat op mensen is gericht. Hij voelde zich in die sfeer onmiddellijk thuis en in zijn functie als algemeen directeur doet hij er alles aan om dat beleid te handhaven.

“Ik vond in Grootel een onderneming met een typisch Brabants karakter. Met mensen die hard werkten, echte bouwers, die hun hart op de goede plek hadden en oog hadden voor kwaliteit. En zo is het gelukkig nog.” Van den Berg is de eerste om toe te geven dat met deze houding, hoezeer die ook uit het hart komt, eveneens het eigen belang wordt gediend. Het is woningbouwer Grootel de afgelopen jaren dan ook niet slecht gegaan: onder leiding van Van den Berg werd de omzet verdubbeld tot zo’n f. 300 miljoen die met een 600 medewerkers wordt behaald. In de loop der jaren heeft het bedrijf, zoals een goed aannemer betaamt, indien nodig wel steeds de bakens verzet. De tijd dat Grootel in vestigingsplaats Eindhoven maar ook daarbuiten wijken van honderden vooral sociale woningen bouwde is voorbij. Het bouwen voor eigen rekening en risico is veel belangrijker geworden. “De activiteiten op het gebied van planontwikkeling leverden opnieuw een belangrijke bijdrage aan omzet en resultaat”, zo staat in het jaarverslag van moeder Ballast Nedam over haar dochter te lezen.

Bij die planontwikkeling heeft Grootel wel last van de vaak stroef lopende procedures. Ir. Van den Berg: “We zijn echt niet tegen inspraak maar we hopen wel dat het allemaal wat soepeler gaat verlopen. Er moeten nu veel onnodige kosten worden gemaakt waardoor de poen ook duurder worden.

Vinex-locaties

Een van de grotere poen waar Grootel aan de gang gaat is Houten Zuid, een plan dat in samenwerking met de gemeente tot stand is gekomen. Vooralsnog gaat Grootel 150 koopwoningen bouwen en de directie hoopt dat het ook bij de voortzetting wordt betrokken. De Raad van bestuur van Ballast Nedam streeft naar optimale samenwerking tussen de verschillende werkmaatschappijen. Grootel voert dan ook verscheidene werken met zijn zusters uit, “waarbij de vaardigheden van de clubs worden gebundeld in een bouwteam.” zoals Van den Berg zegt. In het centrum van Den Haag bijvoorbeeld bouwt het met de BV IGB aan een complex op de hoek van de Grote Marktstraat en Spui in opdracht van Ballast Nedam Projectontwikkeling. De Maasboulevard in Cuyck krijgt een grondige opknapbeurt met medewerking van Grootel, Ballast Nedam Engineering en Ballast Nedam Grond en Wegen. “Er komt steeds meer behoefte aan bedrijven, die het totale pakket ke aanbieden. Opdrachtgevers vinden het wel gemakkelijk met een partij te maken te hebben. ‘Grond en Wegen’ doet bijvoorbeeld in zandwinning en bouwrijpmaken. Wij ke dan onmiddellijk de doorstart maken naar het bouwen.”

Ook bij deze werken geldt het aloude ‘Grootel-principe: aandacht voor de mens. Van den Berg: “Als je elkaar vindt in een goede sfeer en met een open zakelijk contact met je opdrachtgever dan ben je in staat een kwaliteitsprodukt af te leveren.” De belangstelling voor ‘het sociale’ is Grootel niet uit het oog verloren. Nog steeds wordt gebouwd voor corporaties al is de omvang van de poen niet meer zo groot als vroeger. Het oog hebben voor de mens houdt eveneens in dat wordt geprobeerd ook voor de minder draagkrachtige groep woningen te bouwen. De door het Eindhovense bedrijf gepresenteerde 600 gulden-woning getuigt daarvan. Het is de bedoeling dat omstreeks eind dit jaar de eerste woningen worden gebouwd.

Tweede voorbeeld is het door Grootel genomen initiatief om te komen tot een ‘gedragscode voor aannemers’. Een kwart van de omzet behaalt Grootel uit groot onderhoud en stedelijke vernieuwing en men weet in Eindhoven hoe groot de overlast voor bewoners kan zijn.

Om die zo veel mogelijk te beperken is in samenwerking met de Woonbond de gedragscode opgesteld. De Woonbond heeft er onlangs nog eens kritisch naar gekeken en aangescherpt. De bond stelt voort de code in het bestek op te nemen. Dat het contact met de mens ook erg belangrijk is bij de afdeling Woningservice – vijf procent van de omzet – spreekt vanzelf.

Binnenland

De bakens heeft Grootel in de loop der jaren ook verzet wat het werkgebied betreft. In de jaren zeventig kon men het bedrijf behalve in Nederland ook aantreffen in landen als Trinidad en Saudi Arabie, maar dat is voorbij. Uitbreiding zoekt de directie nog wel in eigen land. Ad van den Berg: “We zijn al via onze vestigingen in een groot deel van het land werkzaam, maar we willen nog verder gaan. We denken nu aan de richting Overijssel, Groningen en Noord-Holland. We onderzoeken of dat via acquisitie kan, via het overnemen van bedrijven dus. We hopen dat we daarmee een groei van de omzet van zo’n tien procent per jaar ke bewerkstelligen.”

Naar het buitenland gaat Grootel niet meer. Alleen Ballast Nedams grootaandeelhouder Hochtief wil wel eens graag van de ervaringen van Grootel profiteren. “Zo raken we wel eens bij een woningbouwpo in Duitsland betrokken, want Hochtief is erg geinteresseerd in de Nederlandse bouwmethoden. Maar het blijft bij adviseren.”

Zestig jaar Grootel Grootel bestaat zestig jaar en het viert zijn jubileum op 6 juni. Het bedrijf is jarenlang in handen van de familie Van Grootel gebleven; later was naast de familie ook Philips aandeelhouder, dat het Brabantse bedrijf op tal van plaatsen in het land woningen liet bouwen. In de jaren zestig verkocht Philips zijn aandelen aan Ballast Nedam en in de jaren zeventig kwamen alle aandelen in handen van dit bedrijf.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels