nieuws

‘IJburg mag niet worden gebouwd’

bouwbreed

De bouw van de nieuwe Amsterdamse wijk IJburg moet koste wat kost worden voorkomen. Indien de wijk toch wordt gebouwd zal er enorme schade ontstaan aan de natuur. Bovendien zal de nieuwbouw geen oplossing zijn voor Amsterdamse woningzoekenden. IJburg ligt zo geisoleerd dat Amsterdammers de wijk zullen mijden. Alleen woningzoekenden uit Hoorn, Lelystad en Purmerend zullen zich in het gebied vestigen. Dit schrijft de stichting Durgerdam in een brochure. De Durgerdammers houden op 16 juni een protest tegen IJburg.

“Het isolement wordt nog versterkt, omdat er geen buurwijken zijn. IJburg grenst aan geen enkele andere wijk”, aldus de stichting. “Het wordt een satelietstad in het IJmeer.” De Durgerdammers betwijfelen of in IJburg voldoende werk komt. “De suggestie dat er in IJburg werkgelegenheid komt is een luchtkasteel”, aldus de stichting. “De geisoleerde ligging maakt IJburg onaantrekkelijk als vestigingsplaats. Alle mensen die in IJburg wonen zullen elders werken. Het verkeer op de A1 en de ring A10 zal dus alleen maar toenemen.”

Te hoge bouwkosten

De stichting verwacht niet dat het openbaar vervoer het autogebruik zal terugdringen. Doordat het Rijk alleen geld beschikbaar stelt voor een sneltram zal het autogebruik niet lager, maar eerder hoger zijn dan in vergelijkbare stadswijken. In IJburg komen in totaal 50.000 huizen. In september beslissen de gemeenteraad en Provinciale Staten of wordt begonnen met de bouw van de eerste 18.000 woningen in IJburg.

De kosten van de nieuwbouw vindt de stichting onaanvaardbaar hoog. “IJburg kost de gemeenschap f. 1,6 miljard. Per woning komt dat neer op f. 77.000. Bij vergelijkbare wijken zijn die kosten maar f. 20.000 a f. 25.000 per woning.” De Durgerdammers verwijten de gemeente Amsterdam dat er nooit een onafhankelijk onderzoek is gedaan andere mogelijkheden in de regio. Het gemeentebestuur zou alleen kijken naar de geschiktheid van het IJmeer in technische zin.

Natuurcompensatie

Verder verwacht de stichting dat de bewoners van IJburg veel te lijden zullen hebben van wind en koude. “Er wordt niet gekozen voor beschut wonen achter dijken, maar het straatniveau komt op de toekomstige eilanden enkele meters boven het wateroppervlak te liggen”, aldus een toelichting. In dit verband noemen de Durgerdammers de wijk IJsburg.

De bouw van de wijk gaat ten koste van een uniek natuur- en recreatiegebied, zo stelt de stichting. Hiervoor komt geen compensatie. Weliswaar is het wettelijk verplicht om bij bouwpoen die ten koste gaan van de natuur dit verlies teniet te doen, maar volgens de stichting is het onmogelijk om natuurwaarden en recreatiemogelijkheden, die verloren gaan naar elders te verplaatsen.

Op zondag 16 juni wordt een protestmanifestatie gehouden tegen de nieuwbouw. De bedoeling is dat tientallen schepen, voorzien van een zwarte vlag vanaf het eiland Pampus naar het Buiten IJ varen.

Reageer op dit artikel