nieuws

‘HSL-Tunnel wel voor koeien, maar niet voor mensen’

bouwbreed Premium

“Wel het Groene Hart een tunnel en wij niet. De koeien die daar lopen te grazen zijn blijkbaar belangrijker dan de inwoners van de Rotterdamse wijk Vreelust”

De commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeente Rotterdam vergaderde gisteren over het ontwerp-bestemmingsplan ‘Vreelust – Horvathweg’. Het plan heeft tot doel de realisatie van de Beneluxlijn, de nieuwe metro naar Hoogvliet, mogelijk te maken. Metro’s rijden over het algemeen ondergronds, behalve in Rotterdam. Grote delen liggen uit kostenoverwegingen boven de grond, dus ook het nieuwe traject naar Hoogvliet. Deze gaat langs de wijk Vreelust, een gebied dat al wordt belast door havengebondenactiviteiten. De commissie ging schoorvoetend akkoord, maar vroeg zich af wanneer nu eindelijk dergelijke infrastructuren eens de grond in gaan. “Wel tunnels voor koeien, maar niet voor mensen”, viel te beluisteren. De voltallige commissie drong bij de betrokken wethouder Hans Kombrink erop aan “om eens uit oogpunt van RO een onderzoek te laten doen naar geboorde tunnels. Wees niet bang en neem het voortouw.”

Reageer op dit artikel