nieuws

Hete zomer in de metaal verschuift naar herfst

bouwbreed

In plaats van een hete zomer belooft de industriebond FNV de metaalwerkgevers een hete herfst. Vanaf 16 september zal er sprake zijn van massale stakingen in deze bedrijfstak.

Tijdens een actiebijeenkomst van zijn bond deed cao-onderhandelaar T. Hagen de aankondiging van de voorgenomen stakingen. Volgens hem heeft het geen zin om de komende zomermaanden stakingen te organiseren, omdat veel bedrijven dan maar op halve kracht werken. “We brengen de ondernemers dan te weinig schade toe.” Daarom is besloten voor de zomer te volstaan met een grote actiedag van de vier betrokken vakbonden op 21 juni in de Utrechtse Jaarbeurs. Hagen uitte zware kritiek op onderhandelaar Van den Akker van de werkgeversorganisatie FME, die volgens hem op geen enkel moment van de cao-onderhandelingen bereid is geweest naar oplossingen te streven. “De FME zoekt altijd en per definitie het conflict.”

De FNV-onderhandelaar maakte duidelijk dat het streven van de metaalwerkgevers om af te stappen van de 100% doorbetaling bij ziekte en het instellen van wachtdagen bij ziekte voor hem “volstrekt onbespreekbaar” zijn. Concessies op dit punt “maak ik niet mee”, aldus Hagen.

Tijdens de discussie bleek overigens dat er verdeeld wordt gedacht over een verkorting van de werkweek tot gemiddeld 36 uur. Er bestaat twijfel of de vrijgekomen arbeidstijd wel wordt ingevuld met nieuwe banen. Hagen vindt echter dat de Industriebond FNV op dit punt niet mag toegeven. “Philips is een incident en dat moet zo blijven. Als het in de metaal net zo loopt wordt het een trend”, aldus Hagen. Hij doelde daarbij op de niet geslaagde poging van de Industriebonden een 36-urige werkweek bij Philips te realiseren.

Reageer op dit artikel