nieuws

Het Bildt gaat fors slopen voor de bouw van woningen

bouwbreed

De Friese gemeente Het Bildt gaat in de komende jaren zes hectare in Sint Annaparochie vrijmaken voor de bouw van woningen. Hiervoor moeten tal van gebouwen waaronder die van gemeentewerken en brandweer worden gesloopt. Met de plannen die verder voorziet in ingrijpende bodemsanering is f. 10 miljoen gemoeid.

Volgens Klaas Dankert, burgemeester van Het Bildt, ke wanneer de grond bouwrijp is gemaakt zo’n 40 tot 50 woningen worden gebouwd. “Naast de realisering van seniorenwoningen en huizen voor eigen behoefte worden ook bouwkavels voor de regio gereserveerd”, aldus Dankert in een toelichting op de plannen. Voor de eeuwwisseling moet het grootste deel van de voornemens voor Sint Annaparochie zijn gerealiseerd.

Reageer op dit artikel