nieuws

Hartmann benoemd tot nieuwe directeur NVOB

bouwbreed

Mevrouw dr. Marja C.G. (Maria Cornelia Gerardina) Hartmann is met ingang van 1 september dit jaar benoemd tot de nieuwe directeur van het NVOB. Zij volgt mevrouw S.M. Dekker op die sinds 15 april 1996 de functie van algemeen directeur van de Algemene Werkgeversvereniging bekleedt.

Mevrouw Hartmann, geboren op 12 december 1947, is in 1972 afgestudeerd in de chemische technologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daar is zij later ook gepromoveerd.

Van 1978 tot 1988 heeft zij gewerkt op enkele departementen, waaronder het ministerie van Economische Zaken. In die tijd vervulde zij ook enkele bestuursfuncties van nationale en internationale organisaties.

In 1988 is zij in dienst getreden van het VNO, waar zij onder meer het technologiebeleid in haar portefeuille had. In die tijd leverde zij namens het VNO ook behoorlijke kritiek op haar vroegere werkgever Economische Zaken. Het technologiebeleid van dat departement, waarop in toen net bezuinigd was, vergeleek zij in 1991 met de processie van Echternach, maar dan in omgekeerde zin: twee stappen vooruit en dan drie achteruit.

Medio 1992 stapte mevrouw Hartmann over naar de Vereniging Krachtwerktuigen als directeur. Deze vereniging is een belangenorganisatie van bedrijven en instellingen voor energie en milieu.

Een maand later werd zij tevens voorzitter van de Stichting van stookolieverbruikers voor toezicht op olievoorraden, kosten en inning (Stoki).

In die tijd waarschuwde zij tegen het opleggen van nieuwe milieulasten voor het bedrijfslasten, omdat die in 1994 al zo’n f. 6 miljard daaraan betaalden. Dat is een kwart van de gezamenlijke winst en bijna 65% van de te betalen energiekosten, zo rekende de Vereniging Krachtwerktuigen voor.

Pleitbezorgster

Ook was zij een warm pleitbezorgster voor een geliberaliseerde elektriciteitsmarkt, waarin ruimte is voor levering van decentraal opgewekt vermogen. Zo was het haar in oktober 1994 een doorn in het oog dat de grote elektriciteitsproducenten eenzijdig de terugleververgoeding verlaagden. “In de praktijk zal de terugleververgoeding met 12 tot 13% omlaag gaan. Daarmee wordt een zeer milieuvriendelijke manier van elektriciteitsopwekking (combinatie van warmte en stroom met een hoog rendement) gefrustreerd.” Daardoor zouden volgens haar ongeveer zeven warmte-krachtpoen moeten sneuvelen.

Reageer op dit artikel