nieuws

Haarlemmerliede vindt provincie onbehoorlijk

bouwbreed

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude beschuldigt de provincie Noord-Holland van onbehoorlijk bestuur. Haarlemmerliede overweegt naar de rechter te stappen.

In een brief schrijft de kleine buurgemeente van Amsterdam dat de provincie een grenscorrectie ten behoeve van Amsterdam uitsluitend doordrijft om het rijk en de hoofdstad te laten zien hoe slagvaardig de provincie is.

De grenscorrectie waarvan Amsterdam al vele jaren een warm voorstander is, betekent in feite annexatie van een kwart van het grondgebied van de buurgemeente. Haarlemmerliede zou ter compensatie voor het verlies van 650 hectare in het oostelijk deel van de Houtrakpolder 4 hectare recreatiegebied terugkrijgen.

Amsterdam wil de correctie voor de aanleg van de Afrikahaven, iets waar Haarlemmerliede niet om zit te springen omdat dan het kunstenaarsdorp Ruigooord van de kaart verdwijnt. De provincie staat achter dat streven. Volgens Haarlemmerliede is een grenscorrectie niet nodig, in strijd met de provinciale uitgangspunten en niet dringend. Bovendien leidt het tot een onlogische gemeentegrens en mist het een integrale visie.

Haarlemmerliede en Spaarnwoude maakt zich geen enkele illusie over de inspraakprocedure die nog plaatsvindt. De provincie Noord-Holland vecht voor het eigen hachje en wil koste wat het kost aan het rijk en aan Amsterdam tonen dat er geen nieuwe stadsprovincie nodig is, omdat de huidige provincie goed in staat is om knopen door te hakken, zeggen B en W.

Kort geding

Het wetsartikel waarin staat dat een bestuursorgaan zonder vooringenomenheid zijn taak moet vervullen, wordt door GS van Noord-Holland met voeten getreden, vindt het gemeentebestuur. Eerder maakte Haarlemmerliede al bekend door middel van een administratief kort geding een koppeling af te willen dwingen van de procedures over Zwanenburg en de Houtrakpolder. De provincie had interim-burgemeester H. van het Kaar beloofd dat Haarlemmerliede wordt uitgebreid met Zwanenburg, in ruil voor het staken van het verzet tegen de annexatie van de Houtrakpolder. De raad vond die toezegging echter te vaag. De provincie verzette zich altijd tegen een koppeling, omdat die te veel tijd kost. Het provinciebestuur wil dat gebied per 1 januari 1997 overdragen aan Amsterdam. Haarlemmerliede vindt dat de provincie geen enkel begrip toont voor de zorgen over het voortbestaan van de gemeente.

Reageer op dit artikel