nieuws

GS zien af van grootscheepse herindeling

bouwbreed

De storm rond de herindeling van Limburgse gemeenten is geluwd. Gedeputeerde Staten van Limburg zijn in ieder geval geen voorstanders van een grootscheepse herindeling. Het Provinciaal Bestuur heeft, volgens woordvoerders van de politieke partijen in provinciale staten, een akkoord bereikt met de fractieleiders van de coalitiepartijen CDA-VVD en PvdA.

Heerlen de grote drijfveer achter de herindeling van de Oostelijke Mijnstreek blijft zoals het is, Geleen en Sittard die qua bebouwing toch al een dubbelstad zijn moeten worden samengevoegd. De autofabriek NedCar – nu nog gemeente Born – wordt aan het grondgebied van Sittard/Geleen toegevoegd. DSM valt in de nieuwe constellatie onder de nieuwe gemeente Sittard/Geleen. Maastricht krijgt slechts een klein stukje Eijsden toegevoegd, Venlo wordt uitgebreid met Tegelen en een gedeelte van de grond van Grubbenvorst voor uitbreiding van de industriele aktiviteiten. Over het onderbrengen van de veiling Zuid Oost Nederland (ZON) zijn GS het nog niet eens. VVD en PvdA willen de ZON bij Venlo, de CDA gedeputeerden voelen meer voor aansluiting bij de nieuwe gemeente Maashorst die ontstaat door samenvoeging van Maasbree, Horst en Grubbenvorst. Hierover hebben de betreffende gemeenteraden akkoord bereikt. Roermond krijgt Melick toegewezen. Ofschoon ook dit nog een knelpunt is, wordt de uitbreiding wellicht groter. Op 28 mei willen GS de twistpunten definitief doorhakken.

Grenscorrecties

GS willen wel dat twee grootschalige bedrijventerreinen ontwikkeld worden, die gemeentegrenzen overschrijden. Die moeten komen in de driehoek Schinnen-Nuth-Beek en Echt/Maasbracht. Over de ontwikkeling van Echt/Maasbracht zijn beide gemeenten reeds geruime tijd in onderhandeling. Het bedrijventerrein Schinnen-Nuth-Beek, mogelijk 150 ha tot 200 ha en voldoende voor 15- tot 20 jaar, moet nog helemaal van de grond getild.

Het streven is om deze terreinen, via grenscorrecties, toe te wijzen aan een van de genoemde gemeenten. Volgens burgemeester Coenen-Vaessen van Nuth bestempelen GS de driehoek Schinnen-Nuth-Beek nog als ‘zoekgebied’ waarvan de contouren vaag opdoemen. Dit werd recent, tijdens een hoorzitting in Maastricht, medegedeeld door de gedeputeerde J. Bronckers en J. Tindemans, waarvoor Nuth ook naar Maastricht moest.

Volgebouwd

Nuth, dat op een steenworp afstand van Schinnen het 70 ha grote industriepark ‘de Horsel’ met 2300 arbeidsplaatsen bezit is, volgens mevrouw Coenen: “niet veel wijzer geworden van de hoorzitting. De Horsel is op 3,5 ha na volgebouwd en is niet het centrum van het ‘zoekgebied’ van GS”. Nuth streeft al geruime tijd naar een bovenlokale functie voor het industriepark, opdat de bestaande bedrijven terplaatse ke uitbreiden en niet hoeven te verkassen.

‘De Horsel’ wordt, volgens mevrouw Coenen, wel interessant voor het bedrijfsleven omdat het industriepark binnen enkele jaren een directe aansluiting krijgt aan het Europees autowegennet. De voorbereiding voor de nieuwe op- en afritten zijn reeds begonnen. In Schinnen zijn recent drie woningen gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwe aansluitingen.

Reageer op dit artikel