nieuws

GS helpen Harlingen bij uitbreiding industriehaven

bouwbreed

De provincie Friesland schiet Harlingen te hulp bij de uitbreiding van de industriehaven. De gemeente komt voor dit zogeheten majeure project van f. 47,5 miljoen nog f. 7 miljoen tekort. GS van Friesland willen een samenwerkingsverband in het leven roepen, zoals bij het veelbesproken Megapark bij Heerenveen is gebeurd. Het havenpo in Harlingen zou een soortgelijke opzet moeten krijgen.

De provincie Friesland wil het risico voor de gemeente Harlingen verkleinen, omdat de industriehaven ook van regionaal belang is. Vandaar dat GS kiezen voor een beheers- en exploitatievorm, waarin meerdere partners participeren. Behalve de provincie Friesland en Harlingen komen daarvoor bijvoorbeeld de gemeenten in de zogeheten Westergozone (Franeker, Menaldumadeel en Leeuwarden) in aanmerking, alle gelegen langs het Van Harinxmakanaal. Een nog aan te trekken poleider, die kan putten uit de opgedane kennis in het megapark-po in Heerenveen, zal tot eind dit jaar aan de slag gaan. Gekozen wordt voor een pomatige opzet. De uitbreiding moet begin 1997 van start gaan. In totaal wordt 52,4 hectare nieuwe grond uitgegeven, waarvan eenderde water (zo’n 15 hectare); de rest betreft bedrijfsterrein. De haven zal een meter dieper worden gemaakt.

“Het po is voor de gemeente Harlingen alleen veel te groot”, oordelen GS, “zowel inhoudelijk als in financieel opzicht”. Het college wil het plan, zoals dat door de gemeente Harlingen is opgesteld, eerst nog kritisch onder de loep nemen. Het uitgiftetempo van grond tot en met 2016 vinden GS bijvoorbeeld veel te hoog. Ook willen zij andere uitgangspunten in de financiele onderbouwing, zoals het gehanteerde rentepercentage, nader onderzoeken.

Wellicht dat op die manier het tekort van f. 7 miljoen kan worden weggepoetst. Harlingen verwacht f. 20 miljoen aan subsidies. Eenzelfde komt uit de verkoop van grond.

Reageer op dit artikel