nieuws

Groningen bouwt 600 woningen in Eelde

bouwbreed Premium

De gemeente Groningen zal in de Drentse buurgemeente Eelde 600 nieuwe woningen bouwen. Beide burgemeesters ondertekenen binnenkort de officiele intentie-overeenkomst.

De nieuwbouw over de gemeentegrenzen past in het rijksbeleid van verstedelijking. Eelde was in eerste instantie tegen, maar ging alsnog akkoord. De 600 woningen in de duurdere prijsklasse verrijzen rondom de Piccardthofplas in de noordelijke punt van Drenthe. Speciaal voor de nieuwbouw zal de Veenweg worden omgelegd.

Beide gemeenten zullen gezamenlijk een stedebouwkundig plan opstellen, ook komt er een nieuw bestemmingsplan. Over de kostenverdeling van de miljoenenoperatie moet nog worden gesproken. Een nog te selecteren stedebouwkundig bureau zal de plannen uitwerken. Wilma Bouw BV uit Groningen is de betrokken marktpartij die de helft van alle woningen gaat bouwen.

De planning is om het stedebouwkundig plan dit najaar af te ronden. Na de inspraakrondes zal een jaar later het bestemmingsplan worden vastgesteld. Voor de omlegging van de Veenweg gaat de planning uit van uitvoering in de periode maart 1997-mei 1998. De woningbouw zou dan najaar 1998 van start ke gaan.

Reageer op dit artikel