nieuws

Goedkope woningen scoren slecht in gebruikskwaliteit

bouwbreed

De trend om goedkope woningen te bouwen heeft tot gevolg dat de gebruikskwaliteit aanzienlijk omlaag gaat. Op vrijwel alle punten scoren de recent ontworpen goedkope woningen slecht.

Dat vinden althans de Vrouwen Adviescommissies (VAC’s). Zij spraken hun bevindingen over de woningen gisteren uit op hun landelijke congres in de Jaarbeurs in Utrecht.

Door het verdwijnen van vrijwel alle rijkssubsidies voor woningbouw is men in volkshuisvestingsland al enige tijd naarstig op zoek naar nieuwe manieren van goedkoop bouwen voor lage inkomens. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn inmiddels concrete poen, al dan niet aan de hand van prijsvragen, uitgevoerd. Het gaat om woningen met een koopsom van rond de f. 100.000.

Deze poen zijn door de VAC’s getoetst. De Vrouwen Adviescommissies hebben als deskundige woonconsumentorganisatie de taak de belangen van toekomstige bewoners te behartigen. Zij doen dit via de gemeenten. De commissies worden veelal in het voorstadium van het bouwproces betrokken. Vanuit de invalshoek van de gebruiker worden zij in de gelegenheid gesteld commentaar te leveren. Naast de aanpasbaarheid van woningen kijken zij naar functies die (mannelijke) architecten volgens hen geneigd zijn over het hoofd te zien. Zo moet er voldoende ruimte zijn voor alle bewoners en hun verschillende activiteiten of hun behoefte aan privacy. Zij moeten hun spullen kwijt ke en weer terugvinden zonder hinder te ondervinden en aanwezige voorzieningen als ventilatie, verwarming etc. moeten makkelijk te bedienen zijn.

Vernietigend

Ten behoeve van het congres werd een groot aantal reeds gerealiseerde goedkoop gebouwde, maar ook nog in de planfase verkerende, woningen onder de vrouwelijke loep genomen. De conclusies zijn vernietigend. De verschillende ruimtes (entree, woonkamer etc.) werden stuk voor stuk nagelopen. Het komt erop neer dat de ruimtes vrijwel allemaal te klein en te smal zijn en dat aan aanpasbaarheid niet is gedacht. Een uitzondering hierop vormen de woonkamers, die in veel gevallen vrij ruim en flexibel blijken te zijn. De veiligheid van de woningen beoordelen de VAC’s, zonder uitzondering, als ‘slecht’.

Volgens de commissies moet er bij goedkoop bouwen minder worden gekeken naar het bouwen in grotere dichtheden, maar kan er nog winst worden behaald in de woonomgeving, die in de meeste plannen te weinig wordt betrokken. Door auto-luwe wijken bijvoorbeeld kan de straat weer meer het domein van de bewoners worden, aldus de VAC’s.

Reageer op dit artikel