nieuws

Gietbouw sleurt Nederlanders door Duitse bouwmalaise

bouwbreed Premium

Het is weinig prettig toeven op de Duitse bouwmarkt. Na elkaar maakten Duitse en Nederlandse aannemers kenbaar grote problemen te hebben. Duizenden ontslagen zijn reeds gevallen en verliezen van honderden miljoenen guldens zijn genomen. Nederlanders hebben nog een kans bij de Oosterburen als zij goed gebruik maken van hun kennis van goedkoop bouwen.

Volgens betrokkenen moet de oorzaak hoofdzakelijk gezocht worden in de tanende Duitse economie. De gevolgen van de eenwording kost nog steeds dermate veel geld dat bondskanselier Kohl niet genoeg heeft aan de zogenaamde solidariteitsheffing. Inmiddels heeft hij bezuinigingen aangekondigd in de orde van DM 50 miljard, die de Duitse burgerij zeker in hun portemonnee zullen treffen. Als hij er niet in slaagt deze bezuinigingen door de Bondsdag te loodsen wordt het namelijk moeilijk de EMU-criteria te halen. In 1997 moet het financieringstekort zijn teruggedrongen tot onder de EMU-norm van 3% van het bruto binnenlands produkt (bbp). Het huidige tekort is 3,5% van het bbp tijdig om te buigen.

“Het besteedbare inkomen van de Duitsers is door al deze maatregelen aan het teruglopen”, signaleerde dinsdag de geplaagde Wilma-topman Luud Maas. Zijn bedrijf moest vanwege de tegenvallende bouw in Duitsland een aanzienlijke reservering treffen. Het gevolg was een verlies van f. 16 miljoen over 1995. Maas: “Het gevolg is dat men de toch dure koophuizen niet meer kan kopen en gewoon blijft huren.”

Huizen zijn peperduur

Hier legt Maas de vinger op de zere plek. Een beetje huis bouwen bij onze Oosterburen nadert toch gauw de halve miljoen en de grond is peperduur geworden. Alleen vanwege een chronisch tekort aan huizen in het voormalige Oost-Duitsland is die markt daar iets beter. Klaus Topfer, de Bonner bouwminister, wil daar paal en perk aan stellen. Want door de hoge bouwkosten blijven te veel mensen in huurhuizen zitten en zijn doel is nu juist om 50% van de huishoudens in koophuizen te krijgen. In de Stern van half april dit jaar zei dat de kosten naar een niveau moeten van DM 2000 per vierkante meter, zonder de fameuse kelder. In groeikernen ligt de bouwprijs nu op circa DM 6000 per vierkante meter. “Er moet goedkoper worden gebouwd om zo jonge gezinnen te ke huisvesten”, meent Topfer, die in het tijdschrift een voorzet gaf voor verbetering. “Alle bij het bouwproces betrokken partijen, en dat zijn er teveel, moeten beter samenwerken. Er valt op de bouwkosten veel te bezuinigen door Regeln und Gewonheiten eens te gaan aanpakken.”

Wilma heeft de trend van goedkoper ontwikkelen en bouwen te laat onderkend in vergelijking met concurrent Kondor Wessels. Deze aannemer uit Rijssen heeft zich nu volop gestort op de goedkope bouw en met succes. Om de ommezwaai naar goedkoop te maken, zodat mensen met een inkomen van DM 60.000 tot DM 80.000 ook ke kopen, heeft Wilma de totale organisatie moeten omgooien, want vertrekken uit Duitsland doet men niet. “We gaan huizen realiseren onder de DM 300.000 en daar is veel vraag naar”, aldus Maas. “Verkochten we vroeger een tot twee dure huizen per week, door het aanbieden van de goedkopere huizen is dat opgelopen tot boven de vijftien.”

Opvallend is dat de aannemer zich niet beperkt tot poontwikkeling, zoals NBM-Amstelland. Maas: “Om het Nederlandse systeem van gietbouw goed te ke benutten moet je dat eigenlijk zelf in huis hebben. Er zijn geen goede Duitse aannemer die boven de honderd woningen efficient in gietbouw ke bouwen.”

Het hebben van kennis op vlak van giet- en cascobouw is de redding van de Nederlanders in Duitsland. Het zijn technieken om goedkoop en snel te bouwen. Maar om deze kennis echter voor de honderd procent te benutten zullen marketinginspanningen naar een ander marktsegment moeten verleggen. Daarnaast is geduld vereist om deze nieuwe markten tot ontwikkeling te brengen. Wilma denkt er twee jaar mee bezig te zijn. Maas: “Het zou echt onverstandig zijn als Nederlandse aannemers zich zouden terug trekken. Het is een markt met een enorme potentie.”

Reageer op dit artikel