nieuws

Gemeenten willen meer ondertunneling hsl

bouwbreed

Als het aan de gemeenten langs het hsl-trace ligt, dan zal de lijn grotendeels onder de grond verdwijnen. De Tweede Kamer neigt ertoe op een aantal punten de gemeenten tegemoet te komen.

Na de beslissing over de hsl van Schiphol tot Rotterdam, waar het kabinet besloot een 9 kilometer lange geboorde tunnel onder het Groene Hart aan te leggen, reageerde meteen al Zoetermeer met de opmerking dat een tunnel bij Zoetermeer ook zou moeten. Bewoners van de nieuwe wijk Zoetermeer-Oost zouden anders teveel last hebben van de lijn.

Op die plek komt in de kabinetsplannen de hsl juist hoger te liggen, over de A12 en de spoorlijn Den Haag-Utrecht heen. Vervolgens verdwijnt de hsl dan weer in half verdiepte bak door Berkel en Rodenrijs om daarna bij Rotterdam-Noord weer onder de grond te verdwijnen in een traditionele tunnel.

Devel

Nu na de beslissing over het traject Rotterdam is het niet anders. Ook hier rollen gemeenten over elkaar heen met ondertunnelingseisen. De gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht willen beiden een geboorde tunnel onder het Develgebied, het enige stukje natuur dat de gemeenten rijk zijn.

Heerjansdam voelt zich door het kabinetsplan het spoor daar hoog te leggen, dubbel gepakt, omdat het ook al te maken heeft met de Betuwelijn. De gemeenteraad was de eerste gemeente die tegen de komst van die lijn stemde.

In Zwijndrecht heeft de raad zich unaniem uitgesproken voor een tunnel en zal daaraan vasthouden. Volgens de gemeente moet het ke, omdat de hsl toch al in een tunnel onder de Oude Maas doorkomt.

Verder naar het zuiden gaande verdwijnt de hsl weer in een tunnel onder de Dordtse Kil om vervolgens via een brug het Hollands Diep over te steken blijft dan tot Breda bovengronds. Hiermee heeft de provincie Brabant weer moeite. Deze heeft steeds gepleit voor een tunnel bij Zevenbergsche Hoek onder de spoorlijn Lage Zwaluwe-Roosendaal door. De keuze van het kabinet vindt de provincie onacceptabel.

Bij Breda/Prinsenbeek zou dan volstaan ke worden met verdiepte aanleg volgens de provincie en de gemeenten Breda en Prinsenbeek. In de kabinetsplannen gaat hij daar op ongeveer 8 meter hoogte rijden om vervolgens aan de zuidwest kant van Breda via een tunnel onder de A16 door te gaan.

Politieke meerderheid

Er tekent zich voor een aantal verlangens van gemeenten een politieke meerderheid af, die eveneens pleit voor verdergaande maatregelen de overlast van de hsl te beperken.

De PvdA is terughoudend, maar benadrukt wel dat overeenkomstige knelpunten op een gelijksoortige manier moeten worden aangepakt, of dat in nu het Groene Hart is of in Brabant. “Gelijke monniken, gelijke kappen”, zo zegt woordvoerder Van Heemst. Of daarvoor extra geld nodig is, valt op dit moment nog niet te zeggen.

Voor VVD-woordvoerder Nellie Verbugt is de ruimtelijke inpassing van het trace in het bijzonder in het stedelijk gebied van Breda/Prinsenbeek een belangrijk aandachtspunt. De extra inspanningen voor het Groene Hart, f. 900 miljoen voor de tunnel, mag volgens haar niet ten koste gaan van het bereiken van een verantwoorde oplossing voor Breda/Prinsenbeek.

D66-Kamerlid Versnel is het op zich eens met de trace-keuze, maar wil de mogelijkheid openhouden om extra voorzieningen te treffen om het Develgebied te ontzien. Ook aan het knelpunt Breda/Prinsenbeek moet meer gebeuren. Een mening die ook door het CDA wordt gedeeld.

Het zal dus ongetwijfeld een boeiende politieke discussie worden. Enerzijds de Kamer die wensen heeft die uiteraard geld kosten, anderzijds de ministers Jorritsma en De Boer, die beide vinden dat er genoeg geld besteed wordt aan de hsl, die f. 7,52 miljard gaat kosten. Daarbij komt dan ook nog de bijdrage van Nederland aan Belgie, waarvan de Vlaamse premier Luc van den Brande met zekerheid weet dat die minstens f. 800 miljoen gaat bedragen. Hierover wordt momenteel nog onderhandeld.

Reageer op dit artikel