nieuws

Gemeenten in verzet tegen verlaging gemeentefonds

bouwbreed Premium

De Zuidhollandse gemeente Leidschendam wil dat de korting op de uitkering van het gemeentefonds met minimaal de helft wordt verminderd. De gemeente krijgt volgens de jongste kabinetsplannen ongeveer f. 6,9 miljoen minder. Het financiele gat dat hiermee in de begroting wordt geslagen is volgens Leidschendam bijna f. 100 miljoen. Alleen door het verder verhogen van de gemeentelijke belastingen en het beperken van de uitgave kan dat gat worden gedicht.

In Zoetermeer wordt momenteel door middel van een enquete de mening van de bewoners over de verlaging van het Gemeentefonds gepeild.

Het gemeentebestuur dat op een massaal nee tegen de verlaging hoopt zal de uitkomsten in hun verzet tegen de korting meenemen.

Reageer op dit artikel